HomeBrand Move !!KFC ประกาศรับจ่ายเงินด้วย Bitcoin!

KFC ประกาศรับจ่ายเงินด้วย Bitcoin!

แชร์ :

ต้องถือว่าเป็นอีกครั้งที่ KFC เกาะกระแสความนิยมของผู้คนได้อย่างเด็ดดวงจริงๆ เมื่อ KFC แคนาดาประกาศ รับเงิน Bitcion แลกไก่แล้ว

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยมูลค่าการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ไก่ 1 Bucket ปกติมูลค่า 20 เหรียญ ถ้าหากว่าจ่ายเงินด้วย Cryptocurrency สกุล Bitcoin จะอยู่ที่ 0.0041 bitcoin โดย KFC เรียกเมนูนี้ว่า Bitcoin Bucket

KFC ใช้วิธีการประกาศขายเมนูผ่าน Facebook Live และไม่น่าเชื่อว่า Sold Out! ซะด้วย โดยผู้ที่สั่งซื้อจะได้รับสินค้าในวันที่ 12 และ 19 มกราคมนี้

แคมเปญนี้ ถือว่าเป็นการเกาะกระแสซะมากกว่าตั้งใจขายเพื่อรับเงินสกุลนี้จริงจัง เพื่อแสดงให้เห็นว่า KFC เป็นแบรนด์ที่พร้อมปรับตัว และขับเคลื่อนเพื่อความสุขของผู้คน

Source: http://www.adweek.com/creativity/kfc-is-now-accepting-bitcoin-for-buckets-of-fried-chicken


แชร์ :

You may also like