Homebest sites for gay datingเดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) แต่งตั้ง นพดล ปัญญาธิปัตย์ ขึ้นแท่นผู้จัดการประจำประเทศไทย [PR]

เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) แต่งตั้ง นพดล ปัญญาธิปัตย์ ขึ้นแท่นผู้จัดการประจำประเทศไทย [PR]


เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้งนายนพดล ปัญญาธิปัตย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายตลาดเดลล์ อีเอ็มซี ในประเทศไทย โดยขึ้นตรงกับนายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ทั้งนี้ นายนพดลจะเป็นกำลังสำคัญในการเร่งการเติบโตของธุรกิจในส่วน คอมเมอร์เชียล ไคลอัน โซลูชัน (Commercial Client Solutions) พร้อมกับรักษาฐานความเป็นผู้นำที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และต่อเนื่องในสายโซลูชันด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Solutions)

“ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าสู่การปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) โดยทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างเผชิญกับความท้าทายในการที่จะต้องก้าวให้ทันต่อความคาดหวังใหม่ๆ ของลูกค้า ซึ่งด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปีของคุณนพดล ในสายอุตสาหกรรมหลากหลาย นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยสนับสนุนลูกค้าที่เดินทางไปสู่การปฏิรูปทางดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วย พร้อมนำเสนอธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยเรารู้สึกยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้คุณนพดลมาทำงานร่วมกับเรา” นายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน กล่าว

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

– ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับทราบว่าเดลล์ เทคโนโลยีส์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรในการแก้ปัญหาท้าทายขนาดใหญ่ให้กับลูกค้า โดยข้ามาได้ที่ Annual Report to Customers

– ติดต่อ เดลล์ อีเอ็มซี ผ่าน TwitterFacebook, YouTube, LinkedIn และ DECN

– ติดตามข่าวสารล่าสุดบนทวิตเตอร์ได้ที่ @DellEMCNews