Tag: DELL DMC

เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) แต่งตั้ง นพดล ปัญญาธิปัตย์ ขึ้นแท่นผู้จัดการประจำประเทศไทย [PR]

เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้งนายนพดล ปัญญาธิปัตย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายตลาดเดลล์ อีเอ็มซี ในประเทศไทย โดยขึ้นตรงกับนายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน ทั้งนี้ นายนพดลจะเป็นกำลังสำคัญในการเร่งการเติบโตของธุรกิจในส่วน คอมเมอร์เชียล ไคลอัน โซลูชัน (Commercial Client Solutions)...

LATEST POST

MOST POPULAR