ครั้งแรกของโลก THE FORESTIAS โครงการ Mix-Use ผืนป่าใหญ่กลางกรุง “ธรรมชาติ-สังคม” อยู่ร่วมกัน

อะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต   อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตอบคำถามนี้  เพราะนิยามความสุขของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป  แต่พื้นฐานของนิยามความสุขที่ยั่งยืน  คือ การมีความสุข ที่ส่งผลให้กับตัวเรา  ทั้งร่ายกาย จิดใจ คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

- Advertisement -

เพื่อตอบคำถามดังกล่าว  บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผู้ดำเนินกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ จึงนำเอาความรู้ทั้งหมด มาสร้างสรรค์โมเดลโครงการที่อยู่อาศัยที่จะเป็นพื้นฐานของความสุขที่แท้จริง ภายใต้โครงการ “THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์” เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน  ที่เกิดจากการนำคำว่า “Forest” แปลว่า “ผืนป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์” และคำว่า “Fantasia” ที่แปลว่า “ความมหัศจรรย์แห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จบ”  เพราะการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบบนิเวศที่เป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์  แหล่งอากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่คนอาศัยอยู่ในเมืองโหยหา   จากวิถีชีวิตปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมของเมืองที่เต็มไปด้วยมลพิษ  ซึ่งไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพ  แต่ยังกระทบถึงคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วย  การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ให้มีพื้นที่สีเขียว  จึงเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ถูกหยิบเข้ามาไว้ในโครงการเสมอ  เพื่อความสุขและคุณภาพที่ดีของการอยู่อาศัยของลูกค้าในโครงการ

            THE FORESTIAS เป็นโครงการที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก ได้แก่   Foster and Partners ที่ปรึกษาการออกแบบวางผังและงานสถาปัตยกรรม EEC Engineering Network  ร่วมวิจัยและพัฒนางานระบบอาคาร ตามแนวทาง Sustainnovation ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเข้ามาสร้างต้นแบบของงานระบบอาคารที่เน้นความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atelier Ten ร่วมทำวิจัย ศึกษาและวางแผนการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมไปถึงระบบนิเวศให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการใช้นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมการออกแบบและการก่อสร้างเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงการชั้นนำของโลก มีผลงานได้แก่ การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ และ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ITEC Entertainment  ผู้สร้างสรรค์ประสบการณ์และสันทนาการที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ  ผู้เคยออกแบบ Entertainment Experience ให้กับ ดิสนีย์แลนด์, ดิสนีย์แลนด์ ซี และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เป็นต้น Six Sense ร่วมบริหารและให้บริการด้านการบริหารโรงแรมและที่อยู่อาศัย รวมทั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่เข้ามาร่วมทำการศึกษา ซึ่งนับเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่  ที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการออกแบบพื้นที่และดีไซน์ของโปรเจกต์นี้ ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์

THE FORESTIAS เกิดขึ้นบนวิสัยทัศน์ที่จะสร้างพรีเมียร์โมเดล ที่เหมาะกับทุกคน ทุกเจนเนอเรชั่น ทุกเพศทุกวัย และจะเป็นเมืองแห่งความสุขต้นแบบของโลก ภายใต้รูปแบบ Mixed-Use Lifestyle โมเดลแรกของโลกที่จะสร้างนิยามของความสุขที่แท้จริง ซึ่งต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 4 หมวดใหญ่ หรือ Eternal 4 ประกอบด้วย คือ

1. 50 Shades of Nature ความสุขในการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติระบบนิเวศขนาดใหญ่ เพระ“เราเชื่อว่า มนุษย์มีความสุข เมื่อได้อยู่กับธรรมชาติ”

THE FORESTIAS จึงสร้างพื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่แค่สวน แต่เป็นป่าที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ที่มนุษย์อยู่ได้ ซึ่งเป็นโครงการแรกของโลกที่มี ผืนป่าและพื้นที่สีเขียวมากถึง 50%  และมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก รวมพืชพันธุ์กว่า 38 สายพันธุ์ และสัตว์กว่า 123 สายพันธุ์ บนพื้นที่เดิมให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนได้อย่างสมดุล รวมทั้งพื้นที่ป่าธรรมชาติ 4 ระดับ ได้แก่ ป่าทึบ (Deep Forest) ป่าเพื่อผู้อยู่อาศัย (Resident Forest) ป่าแอดเวนเจอร์และศูนย์รวมกิจกรรม (Forest Center) และพาวิลเลี่ยนสไตล์ธรรมชาติ (Forest Pavilion) ซึ่งผืนป่านี้จะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการทั้งหมด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาพักผ่อนและแอบอิงธรรมชาติขนาดใหญ่ภายในพื้นที่โครงการ

2. Connecting 4 Generations ความสุขในการดีไซน์พื้นที่ความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันครอบคลุมถึง 4 เจนเนเรอชั่น เพราะ “เราเชื่อว่าคนเราจะมีความสุขเมื่ออยู่กับครอบครัว”

THE FORESTIAS ได้รับการดีไซน์พื้นที่ความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุข  ครอบคลุมถึง 4 เจนเนเรอชั่น ภายในพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดียวกันหรือดีไซน์ความเป็นส่วนตัวได้ด้วยรูปแบบที่อยู่อาศัยเฉพาะบุคคล แต่ยังสามารถไปมาหาสู่เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน อาทิ ปู่ย่า ตายาย สามารถทำกิจกรรมกับลูกหลาน อย่างการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือลูกหลานได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของปู่ย่าตายาย เป็นต้น

3. Community of Dreams ความสุขบนพื้นที่และสาธารณูปโภคที่ให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะ “เราเชื่อว่าเมืองที่ดีต้องสามารถเดินไปได้ทุกที่”

THE FORESTIAS ส่งเสริมให้ผู้อาศัยมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งกับผู้คน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองที่ให้คนได้มาออกกำลังกาย ทั้งเดิน ปั่นจักรยาน มีลานเล่น ทำกิจกรรมนอกบ้าน มีตลาด สวนพักผ่อน และศึกษาธรรมชาติต้นไม้และสัตว์บนผืนป่าเปิด หรือตั้งแคมป์ โดยเฉพาะเรื่อง Transport System เมืองนี้ สามารถสั่งของได้ด้วยโดรน มีเลนสำหรับรถที่ไม่มีคนขับ ซึ่งนอกจากจะมีระบบนิเวศสมบูรณ์แล้ว ยังเป็น Smart City ได้ตลอดเวลา

4. Sustainnovation for Well-being ความสุขด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งนับเป็นดีเอ็นเอของ MQDC ที่สร้างแนวคิดใหม่ของการใช้ชีวิตทั้งในวันนี้และในอนาคตต่อไป เพราะ “เราเชื่อว่า นวัตกรรมจะไม่ใช่แค่เพื่อคุณภาพชีวิตดี แต่ต้องส่งเสริมให้มนุษย์ดูแลรักษาธรรมชาติและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา”

THE FORESTIAS มีจุดเด่น คือ ระบบ CUP จะลดจำนวนหน่วยทำความร้อนที่จะเกิดขึ้นในที่อยู่อาศัย เช่น คอมเพรสเซอร์แอร์ โดยระบบนี้ จะรวมความร้อนไปรวมที่จุดเดียว แล้วส่งน้ำเย็นให้เปลี่ยนเป็นแอร์เย็นหล่อเลี้ยงบ้านผู้อยู่อาศัย ดังนั้น อุณหภูมิในบริเวณผู้อยู่อาศัย จะลดลงจากภายนอก 2-3 องศา และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ออกสู่อากาศถึง 30,000 ตันต่อปี เทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ 750,000 ต้น หรือ ปลูกป่าถึง 30,000 ไร่

THE FORESTIAS ยังมีระบบการวางผังใต้ดิน Underground Tunnel ซึ่งจะนำระบบน้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ ไว้ใต้ดิน ทำให้บรรยากาศยังคงความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ การบริหารจัดการน้ำในโครงการ จะไม่กระทบน้ำประปาสาธารณะ เพราะจะนำน้ำทั้งหมด มารีไซเคิล ไม่ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ ทำให้สามารถนำน้ำไปใช้กับผืนป่าขนาดใหญ่ของโครงการ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำประปาในการบริหารจัดการผืนที่ป่า

…ถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนความสุขที่แท้จริง เพื่อครอบครัวและคนที่เรารัก จินตนาการเมืองแห่งความสุข จะกลายเป็นจริงที่ THE FORESTIAS โครงการ Mixed-Use Lifestyle บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ รายล้อมด้วยโครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่รีเทล อาคารและสำนักงาน ศูนย์สุขภาพ ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง โรงแรม 6 ดาว  ข้างๆผืนป่า คอนโดมิเนียม ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนอนุบาล อาคารนวัตกรรมแห่งอนาคต พื้นที่กิจกรรมสำหรับชุมชน และนับเป็นครั้งแรกของการสร้างระบบนิเวศของผืนป่าที่สมบูรณ์ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ บริเวณบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 5 – 7 โดยเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างปี พ.ศ. 2561 และจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565

THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์” เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน

www.theforestias.com และ www.facebook.com/theforestias