“สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย” ซีอีโอคนไทยคนแรกของ เทสโก้ โลตัส

เทสโก้ โลตัส ประกาศแต่งตั้ง คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทน คุณจอห์น คริสตี้ ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

- Advertisement -

คุณสมพงษ์ เป็นชาวไทยท่านแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของเทสโก้ โลตัส โดยคุณสมพงษ์ได้เริ่มงานกับเทสโก้ โลตัส มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และมีประสบการณ์ในการบริหารงานในหลายภาคส่วน ได้แก่ ฝ่ายการพานิชย์ งานวางแผนพื้นที่และการจัดเรียงสินค้า งานด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่ศูนย์การค้า โดยตำแหน่งล่าสุดคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพานิชย์ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโนบายและบริหารงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อ จัดเรียงสินค้า และซัพพลายเชน

คุณโทนี่ ฮ็อกเก็ต ประธานกรรมการบริหารเทสโก้ ภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการแต่งตั้ง คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ของเทสโก้ โลตัส คุณสมพงษ์มีประสบการณ์ด้านการค้าปลีกที่ยาวนาน มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานที่โดดเด่นมากมาย เช่น ล่าสุดได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารสด โดยการแต่งตั้งคุณสมพงษ์นี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเทสโก้ในการพัฒนาความก้าวหน้าทาอาชีพให้กับพนักงานที่มีศักยภาพของเรา”

สำหรับคุณจอห์น คริสตี้ ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นในหลายภาคส่วนในช่วงเวลา 36 ปี ที่ร่วมงานกับกลุ่มเทสโก้ โดยได้เริ่มการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของเทสโก้ โลตัส ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555  และจะสิ้นสุดวาระการทำงานกับกลุ่มเทสโก้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นายใหญ่ของเทสโก้ในภูมิภาคเอเชีย ยังกล่าวเพิ่มอีกว่า “ผมขอขอบคุณจอห์น คริสตี้ สำหรับการบริหารงานอย่างดีเยี่ยมในช่วง 6 ปีที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของเทสโก้ โลตัส ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ธุรกิจ
เทสโก้ โลตัส เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำตลาดในฐานะห้างค้าปลีกที่ลูกค้าแนะนำมากที่สุดในประเทศไทย โดยนอกจากความทุ่มเทในการให้บริการลูกค้าในประเทศไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นทุกวันแล้ว จอห์นยังมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการวางแผนผู้ที่จะมารับตำแหน่งแทน”