อารียา ร่วม “รำลึกไว้ในความทรงจำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 มอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ [PR]

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ร่วมสมทบทุน 260,000 บาท สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและทดแทนกลุ่มอาคารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โดยเงินสมทบทุนหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากการจัดทำนิทรรศการรวมภาพในหลวง ร.9 และจำหน่ายเสื้อยืดที่ระลึก “รำลึกไว้ในความทรงจำ”

- Advertisement -

           นาวสาวฐิติภรณ์ นิวัติศัยวงศ์  ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อารียา มุ่งเน้นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นสำคัญ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ขยายต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนรวม จึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างความสุขที่ยั่งยืนตลอดมา (Sustainable Happiness) อารียาได้ตระหนักรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ น้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้รวบรวมเรื่องราวของพระองค์ท่านผ่านภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ทุกอิริยาบถ จัดทำในรูปแบบนิทรรศการภาพที่ถูกรังสรรค์อย่างงดงาม จำนวน 89 ภาพ โดยศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในชื่อว่า “รำลึกไว้ในความทรงจำ” ภายใต้แนวคิด “รูปที่มีทุกบ้าน”

หลังจากได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก จึงได้นำมาจัดแสดงอีกครั้งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเก็บภาพของพระองค์ท่านไว้ในความทรงจำ สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมเปิดจำหน่ายเสื้อยืดคอกลมสีดำ “รำลึกไว้ในความทรงจำ” จำนวนจำกัดเพียง 2,000 ตัว ในราคาตัวละ 250 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ ซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราชที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 260,000 บาท เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและทดแทนกลุ่มอาคารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

“สานต่อเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คุณวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ยึดถือดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด สำหรับในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทางอารียาในการเป็นตัวแทนภาคสังคม นำเงินบริจาคที่รวบรวมจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ส่งมอบสมทบทุนสร้างอาคารฯ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งยังยึดมั่นในความดี ดำเนินธุรกิจด้วยศีลธรรม จริยธรรม พร้อมสืบสานพระราชปณิธานตามแบบอย่างของพระองค์ท่านสืบไป”  นางสาวฐิติกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการ ศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบได้เผยถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และปลื้มใจที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินบริจาคจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยดีมาโดยตลอด อย่างที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล นำมาเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเจ้าหน้าที่ ค่ารักษาผู้ป่วยสามัญ ตลอดจนค่ายารักษาโรค ฯลฯ และรายได้จากการรักษาผู้ป่วยพิเศษ รวมถึงกำไรบางส่วนจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตลอดจนการรับบริจาคในนามศิริราชมูลนิธิ ซึ่งได้จัดตั้งมากว่า 60 ปี โดยการรับบริจาคเพื่อช่วยกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ในการรักษา เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยเวียนมารักษามากกว่า 3 ล้านราย จึงเป็นปัจจัยหลักในการขยายสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส พร้อมทั้งจัดสรรเครื่องมือแพทย์ต่อไป”