HomeBrand Move !!คนงานเย็บผ้า Zara แอบซ่อนข้อความ “ไม่ได้รับค่าจ้าง” ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้า

คนงานเย็บผ้า Zara แอบซ่อนข้อความ “ไม่ได้รับค่าจ้าง” ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้า

แชร์ :

ต่อไปนี้ซื้อเสื้อผ้าจาก Zara ต้องดูดีๆ แล้วละ ว่ามีข้อความแฝงมากับสินค้าหรือไม่…เพราะมีกรณีนักช็อปที่ตุรกี เจอข้อความลับที่ซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้า เพื่อเรียกร้องค่าจ้าง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ข้อความดังถูกเขียนด้วยลายมือใจความว่า “I made this item you are going to buy, but I didn’t get paid for it (ฉันเป็นคนทำสินค้าที่คุณกำลังซื้ออยู่นี้ แต่ฉันไม่ได้ค่าจ้าง) จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความจากคนงานในโรงงานที่ชื่อว่า Bravo ซึ่งพนักงานบอกว่าพวกเขาไม่ได้ค่าจ้างมา 3 เดือนแล้ว

ขณะนี้ทาง Zara ทราบเรื่องราวแล้ว และกำลังทำงานร่วมกับสหภาพแรงงาน แบรนด์ Mango และ Next เพื่อช่วยเหลือคนงานเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Zara เผชิญปัญหาทำนองนี้ Zara เคยถูกร้องเรียนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนงานผลิตเสื้อผ้ามาแล้ว

Source

Source


แชร์ :

You may also like