กรุงศรีคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมจาก Asian Banking & Finance [PR]

กรุงศรี ได้รับรางวัล “Wholesale Banking Award: Thailand Domestic Technology & Operations Bank of the Year” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และ Mortgage and Home Loan Product of the Year – Thailand ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จาก Asian Banking & Finance

- Advertisement -

โดยมีนายฐากร  ปิยะพันธ์ (ขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม และนายณัฐพล ลือพร้อมชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รับรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่กับการพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อส่งมอบพันธสัญญาการทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าของธนาคาร