สนพ. ร่วมแสดงนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน “Asia Power Week 2017 [PR]

เมื่อเร็วๆนี้ พลเอก สุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมชมบูธกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมแสดง นิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Asia Power Week 2017 งานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการระดับแนวหน้าของเอเชียในอุตสาหกรรมผลิตพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือก เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในการก้าวสู่การใช้พลังงานยั่งยืนตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

- Advertisement -

นิทรรศการฯ จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน ในภูมิภาคอาเซียน โดยเสนอนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ SPP Hybrid Firm เพื่อทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศ เป็นการก้าวสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นสื่อกลางสำคัญที่ให้ผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ด้านพลังงานของเอเชีย

ภายในบูธนิทรรศการดังกล่าว พบกับข้อมูลด้านพลังงานหมุนเวียน SPP Hybrid Firm การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก แบบจำลองการทำงานของ SPP Hybrid Firm และการจัดแสดงผลงานโครงการเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน สนพ. เชิญชมบูธพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ได้ที่งาน Asia Power Week 2017 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2560 ณ บูธ X38 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.enconfund.go.th ,  Facebook  : Enconfund Thailand

#25 ปีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน #สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน