อนันดาฯ ชวนคนร่วมแชร์ความคิด ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ที่ อิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-2, โซนสมาร์ท ซิตี้, อนันดาฯ สเปซ B2 [PR]

จากการสำรวจวิถีชีวิตคนเมืองพบว่า ปัญหาหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 5 อันดับต้นๆ ที่คนเมืองกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สภาพการจราจรติดขัด, ควันจากท่อไอเสียและฝุ่น, มลพิษทางอากาศ เสียง และทัศนวิสัยไม่พึงประสงค์, สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และภัยพิบัติน้ำท่วม รวมถึงความเครียดและปัญหาสุขภาพ

- Advertisement -

ในฐานะที่ดำเนินงานอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาชีวิตคนเมือง ด้วยแนวคิดและจุดยืนของแบรนด์ คือ การเป็น Urban Living Solutions ที่ต้องการพัฒนาชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ซึ่งได้ดำเนินพันธกิจต่างๆภายใต้วิสัยทัศน์ ทั้งทำเลที่ตั้งโครงการที่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนน ลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง ลดปริมาณการใช้พลังงาน หันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆไปพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่าง Smart Living App และอีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม อนันดาฯ เชื่อว่าอนาคตที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่แค่มาจากพนักงานทุกคนในอนันดาฯเท่านั้น แต่ได้รับการร่วมมือและช่วยกันหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้น จากทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านที่ต่างกันของแต่ละบุคคล รวมถึงสถาบัน และองค์กรต่างๆ ซึ่งทางอนันดาฯ ได้นำเสนอเรื่องราวแนวคิดเหล่านี้ผ่านแคมเปญ “Today Together Tomorrow” ที่ต้องการให้ทุกคนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา Solutions ต่างๆ ที่จะทำให้ชีวิตคนเมืองดีขึ้นด้วยแพลตฟอร์มแบบ  WECulture

ทั้งนี้ จากวิสัยทัศน์ของทางรัฐบาลที่ต้องการแสดงศักยภาพในการนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 จึงจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 โดยอนันดาฯได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ TODAY TOGETHER TOMORROW ผ่าน 3 โซนหลัก ได้แก่ โซน Today, โซน Together และ โซน Tomorrow ซึ่ง โซนที่ 1 Today จะนำเสนอถึงสิ่งที่คนเมืองพบเจอในปัจจุบัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองในสิ่งที่แต่ละคนเห็นว่าเป็นปัญหา รวมถึงอนาคตที่อยากให้เป็น โซนที่ 2 Together สเปซที่ถูกออกแบบเป็นวงกลม เพื่อให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน  ร่วมกันพูดคุยถกประเด็น ระดมความคิด เพื่อนำไปสู่ TOMORROW ที่ดีกว่าของคนเมือง โดยในแต่ละวันจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุย ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและนำเสนอแนวคิดดีๆในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นคุณโหน่ง วงศ์ทนง, คุณท๊อป พิพัฒน์  และอีกมากมายหลายท่าน และโซนที่ 3 Tomorrow พื้นที่แห่งนวัตกรรมที่ทางอนันดาฯ ได้เริ่มทำขึ้น เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองในยุคดิจิทัลแห่งอนาคต  โดยเล็งเห็นว่าเทคโนโลยี เป็นหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง อนันดาฯจึงวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ที่ประกอบด้วย โครงสร้าง 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1. Ecosystem Support 2. Fund of Funds และ 3. Corporate Venture Capital ซึ่งทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี และผลักดันอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ให้ก้าวไปสู่แนวคิด Urban Tech เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองแห่งอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองได้ที่ อนันดาฯ สเปซ B2 วันที่ 21-24 กันยายนนี้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

#DTBB2017xAnanda #WECulture #TodayTogetherTomorrow #UrbanLivingSolutions