HomePR Newsเอสซีจี สานต่อที่พ่อทำ รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ ขยายผลบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริทั่วไทย [PR]

เอสซีจี สานต่อที่พ่อทำ รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ ขยายผลบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริทั่วไทย [PR]

แชร์ :

เอสซีจี นำโดย นายอาสา สารสิน ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และผู้บริหารเอสซีจี ร่วมกับตัวแทนชุมชน เยาวชนคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ “รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย” เมื่อเร็วๆ นี้

Santos Or Jaune

โดยโครงการ “รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย” เป็นการสานต่อโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” โดยนำแกนนำจากชุมชนและตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากจังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และขอนแก่น ไปเรียนรู้และเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่ารอบ
โรงงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และป่าของชุมชนโดยรอบโรงงาน อันเป็นผลมาจากการสร้างฝายชะลอน้ำ ได้ลงมือสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อนประสบการณ์จริงและความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้แก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในชุมชนของตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกในชุมชนได้


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม