ครั้งแรกในเมืองไทยกับนวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิลและกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและคนในชุมชน [PR]

เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิลมาใช้ช่วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายเคเบิลสะพานแขวน โดยสามารถตรวจสอบสายเคเบิลได้ละเอียดและแม่นยำมากขึ้น ลดระยะเวลาการทำงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร ส่วนนวัตกรรมกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล ที่มีส่วนประกอบจากยางพารา จะช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากถนนสู่ชุมชนมากกว่ามาตรฐานเดิมถึง 40% โดยทั้ง 2 นวัตกรรมเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีทั้งด้านวัสดุศาสตร์ การออกแบบเชิงนวัตกรรม และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จากเอสซีจี เคมิคอลส์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและขานรับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

- Advertisement -