[Infographic] เผยตัวเลขการใช้งาน Emoji บน Facebook และ Messenger สถิติชี้ประเทศไทย “สยามเมืองยิ้ม”

เนื่องในวัน World Emoji Day เครื่องมือที่ใช้สื่อสารแทนอารมณ์ในแชทและโซเชี่ยลมีเดีย Facebook ได้เผยแพร่ Infographic แสดงจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกใน 1 วัน และ Emoji ยอดฮิตในแต่ละประเทศ ของโปรดักท์ในเครือ ประกอบด้วย Facebook และ Messenger

- Advertisement -

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

มีการใช้งาน Emoji บน Facebook เฉลี่ย 60 ล้านอีโมจิ ต่อวัน

– มีการใช้งาน Emoji บน Messenger เฉลี่ย 5 ล้านอีโมจิภายใน 1 วัน

– ประเทศไทยใช้ Emoji รูปยิ้มมากที่สุด

– Emoji ที่ถูกใช้มากที่สุดทั่วโลก คือ รูปสีหน้าร้องไห้

Source