Homehttps://www.brandbuffet.in.th/hispanic-dating/ช่อง 5,7 สะบั้นสัญญา ‘เซ็นเซอร์โฆษณา’ แอบเปิดตัว ‘ชมรมพิจารณาโฆษณา’

ช่อง 5,7 สะบั้นสัญญา ‘เซ็นเซอร์โฆษณา’ แอบเปิดตัว ‘ชมรมพิจารณาโฆษณา’

แชร์ :

หลังจากประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลเกิดชึ้นมาทำให้มีช่องทีวีบ้านเรามีถึง 24 ช่อง พร้อมกับ 23 เมษายน  2557 สถานีโทรทัศน์ทุกช่องไม่ว่าจะเป็น 3, 5, 7, 9 , 11  เป็นต้น และสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้ร่วมกันลงนามไว้ร่วมกับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับโฆษณารวม 10 องค์กร   เพื่อสร้างบรรทัดฐานและมีแนวทางในการเซ็นเซอร์ (Cencor)ภาพยนตร์โฆษณาร่วมกัน โดยมีเพียงแค่ 1 ช่องทางเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีดำเนินการหารือประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลเได้มีส่วนร่วมมากขึ้น  รวมไปถึงตอกย้ำการกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

และล่าสุด สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 โดดร่มเตรียมจัดตั้งกองเซ็นเซอร์เองชื่อว่า “ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย)” เพื่อแยกกองเซ็นเซอร์ออกมาอีกหนึ่งฝ่าย และประกาศเริ่มเซ็นเซอร์ภาพยนตร์โฆษณา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  ซึ่งทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เห็นว่าการกระทำเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างมากต่อผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาโดยรวม  เนื่องตจากจะเกิดสองมาตรฐานในกาีตรวจพิจารณา  ผู้โฆษณาเจ้าของสินค้าต่างๆ และเอเย่นซี่โฆษณา จะเกิดความสับสน สิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต

อ่อนอุษา ลำเลียงพล  นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  กล่าวว่าผลกระทบต่อธุรกิจโฆษณาหากมี 2 มาตรฐานในการเซ็นเซอร์  ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสินค้่า หรือ เอเย่นซี่ รวมถึงผู้บริโภคเอง จะสับสนในมาตรฐานการโฆษณาสินค้าที่ไม่เหมือนกัน ภาพยนตร์โฆษณา 1 เรื่องส่วนใหญ่ก็ออกอากาศหลายช่อง  ถ้าต้องยื่นขออนุมัติจากทั้ง 2 องค์กร ก็จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น  และสิ้นเปลืองเวลาขึ้นมาก  นอกจากนี้อาจเกิดสถานการณ์ที่ว่า  สถานีฯบางช่องจะได้รายได้โฆษณาสูงกว่าอย่างไม่เป็นธรรมเพียงเพราะเซ็นเซอร์ผ่านง่ายกว่า  การมีมาตรฐานหรือธรรมนูญเดียวกันจะทำให้กติกาชัดเจนโปร่งใส  และเป็นหลักที่ผู้ประกอบการธุรกิจ เอเย่นซี่  และทุกภาคส่วนยึดถือและปฏิบัติตามได้

การจัดตั้ง “ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย)” จึงทำให้คนในวงการสงสัยและสับสนและเคลือบแคลงใจว่า ทำไมต้องแยกเป็น 2 กองเซ็นเซอร์ และทำไมไม่พัฒนายกระดับกองเซ็นเซอร์เดิมให้มีความน่าเชื่อถือและรวดเร็วมากขึ้น  เพราะคนรับกรรมโดยตรงคือ คนทำงานทั้งเอเย่นซี่และผู้ลงโฆษณา ที่ต้องทำโฆษณา 1 เรื่องจะต้องทำเอกสารส่งพิจารณาถึง 2 หน่วยงาน เพราะแต่ละหน่วยก็น่ามีเกณฑ์การพิจารณาที่ไม่เหมือนกัน

FYI :  ระบบเซ็นเซอร์ก่อนหน้านี้ จะเป็นคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศน์ ที่ประกอบด้วย ตัวแทนจากสถานีหลักเดิมได้แก่ ช่อง 3, 5, 7, 9 MCOT, TPBS, NBT, และ ตัวแทนจากโทรทัศน์ดิจิทัลที่แต่งตั้งโดยสมาคมโทรทัศน์ดิจิทัล 2 ช่อง (สลับหมุนเวียนกัน), ตัวแทนจากโทรทัศน์ดิจิทัลที่แต่งตั้งโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ฯ  2 ช่อง (สลับหมุนเวียนกันและตัวแทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รวม 11 คน  ทั้งนี้จะแบ่งวันพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา  จันทร์ – ช่อง 3  อังคาร – 5   พุธ – ช่อง 7   พฤหัส – ช่อง 9  ศุกร์ – ช่องหมุนเวียน

ขณะที่ช่อง 5 และ ช่อง 7 ออกโรงโต้กลับเกี่ยวกับการจัดตั้ง ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) ว่า  ทางเรามีการรวมตัวกันตั้งแต่ ปี 2556  มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อรวมตัวกันสร้างบรรทัดฐานการตรวจสอบงานโฆษณายุคใหม่ให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และ ยกระดับการทำงานจากคณะกรรมการขึ้นเป็นชมรม  ซึ่งสนับสนุนนโยบายการรวมกลุ่มฯเพื่อให้กำกับดูแลกันเองของ กสทช.

จุดเด่นของชมรมฯ คือ กรอบการทำงานจะได้มาจากความคิดเห็นของเหล่าสมาชิกชมรม อันได้แก่ ช่องโทรทัศน์ หน่วยงานวิชาการ  สมาคม ผู้ทรงคุณวุฒฺิ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ กำหนดข้อปฏิบัติการตรวจพิจารณาโฆษณา อีกทั้งมีเครื่องมือช่วยตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นโดยช่อง 7 ชื่อว่า My Censor ระบบตรวจวัดโฆษณาลงทุนกว่า 20 ล้านบาท  สามารถช่วยตรวจสอบและย่นระยะเวลาการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น

การรวมกลุ่มมี 12 หน่วยงานที่เข้าร่วมและได้เซ็นข้อตกลงร่วมกัน MOU ได้แก่ ช่อง 5 , ช่อง 7  , TGN , สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย  สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน  สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร  สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)  สมาคมทีวีโฮมช๊อปปิ้ง (ประเทศไทย)  สภาสถาบันนักวิชากรสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  สมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย และ NS Media Group

ทั้งนี้ในงานแถลงข่าว  ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย)  พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์  ผู้บริหารช่อง 5  อธิบายว่า ปัญหาเดิมของการเซ็นเซอร์โฆษณามีความล่าช้า และขั้นตอนการพิจารณาทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น  และยังยืนยันว่าถ้าหากโฆษณาผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการเดิม สามารถนำโฆษณานั้นมาเผยแพร่ในช่อง 5 และ ช่อง 7 ได้   รวมไปถึงไม่ปิดกั้นทั้งการเปิดรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมชมรมฯ


แชร์ :

You may also like