เปิดผลสำรวจคนไทยใส่ใจสุขภาพต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสากล แต่สนใจเรื่องลดน้ำหนักมากที่สุด

วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรรมสุขภาพของผู้บริโภคไทย เพื่อสร้างความตระหนักในการดูสุขภาพของประชาชน เนื่องในวันอนามัยโลก 2560 (World Health Day 2017) ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี

- Advertisement -

การสำรวจครั้งนี้จัดทำในช่วง 3 เดือน ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560 ที่ผ่านมา พร้อมกัน 11 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ ยูเครน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ในกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 15 – 60 ปี จำนวนทั้งหมด 10,589 คน โดยรวบรวมข้อมูลจากการประเมินด้วยตนเองทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มสำหรับการสำรวจ WISE ซึ่งย่อมาจาก Watsons Insights on Shoppers Experience หรือ ข้อมูลเชิงลึกของวัตสันเรื่องประสบการณ์ของผู้ซื้อสินค้า ซึ่งเป็นแผนกวิจัยของ A.S. Watsons Group

จากผลสำรวจนี้ ยังได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ “แนวโน้มสุขภาพในประเทศไทย 2560” หรือ “Thailand Health & Well Being Trend 2017” โดยพบว่า 37% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเมินว่าตนเองมีความรู้ดีเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 51% และมีมากถึง 98% ทราบดีว่าการออกกำลังกายเป็นประจำทำให้มีสุขภาพดี แต่มีเพียง 48% เท่านั้นที่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ 74% ของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาการรับประทานวิตามินเสริมเพื่อช่วยให้สุขภาพดี

ในด้านการหาข้อมูล พบว่า “อินเตอร์เน็ต” และ “โซเชียลมีเดีย” เป็นแหล่งข้อมูลหลักด้านสุขภาพและสุขภาวะของคนไทย ซึ่งสูงที่สุดในโลก โดยค้นหาจากอินเตอร์เน็ต มากถึง 91% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ 63% ขณะที่หาข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 58% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ร้อยละ 32%

นิยามหลักของการมีสุขภาพดีของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ “แข็งแรง/ได้สัดส่วน”, “ไม่เจ็บป่วย” และ “มีอารมณ์ดี” ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือ คนไทยประเมินให้การ “มีอารมณ์ดี” คือนิยามหลักของสุขภาพที่ดี 35% ซึ่งมากมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 23%

ขณะที่หัวข้อด้านสุขภาพที่คนไทยสนใจและให้ความสำคัญเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่
1. การลดน้ำหนัก/การควบคุมน้ำหนัก (49%)
2. อาหารเพื่อสุขภาพ (42%)
3. ปัญหาด้านผิวหนัง (40% ซึ่งเป็นคะแนนประเมินสูงที่สุดในโลก)

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่คนไทยให้ความสำคัญ เพื่อสุขภาพที่ดี 3 อันดับแรก ได้แก่ วิตามิน (74%) อาหารเสริมโปรตีน (27%) และผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร (14%)

คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย ให้ความคิดเห็นว่า ผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีความเข้าใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ แม้จะยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างจริงจัง เนื่องด้วยปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆ แต่ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะผลักดันส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

“สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลสุขภาพจากโลกออนไลน์ ซึ่งต้องให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพราะบ่อยครั้งที่สื่อออนไลน์ถูกใช้เพื่อโน้มน้าวใจมากจนอาจบิดเบือนข้อเท็จจริงและทำให้เกิดความเข้าใจผิด การปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร เป็นทางออกที่ดีที่สุด เมื่อมีปัญหาสุขภาพ”

 

Credit Photo (ภาพเปิด) : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand