พลิกวงการอสังหาฯ SC Asset ทะยานสู่ 4.0 ยุค Human Centric เสียงของลูกค้าดังที่สุด

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา SC  ASSET บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของเมืองไทย จัดแถลงข่าวในงาน  The Shift to SC 4.0”  ประกาศทิศทางของบริษัท ในยุค 4.0 หรือ ยุคแห่ง Connectivity ที่โลกทั้งใบสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบดิจิตอล พร้อมแผนธุรกิจในปี 2017  ซึ่งหลายๆ คน อาจจะสงสัยว่า SC 4.0 คืออะไร  วันนี้ Brand Buffet พามาทำความรู้จักให้ลึกขึ้น

ทำความรู้จัก โลกยุค 4.0 คืออะไร?  

- Advertisement -

การขับเคลื่อนไปสู่ความเป็น  SC  4.0  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะก้าวไปสู่ความเป็น 4.0 เช่นกัน  โลกยุค 4.0  คือ โลกที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดแสนจะรวดเร็ว และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีต่างๆ ล้วนเติบโตในอัตราเร่ง (exponential growth) ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมให้ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนของโลกยุค 4.0 นี้  คือ การเคลื่อนเข้าสู่ยุคแห่งการ connectivity เป็นยุคที่ข้อมูลทั้งโลกจะถูกเชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยตัวช่วยสำคัญจากการพัฒนาของเทคโนโลยี 2 อย่างหลักๆ คือ high speed internet  และ Screen ต่างๆ ทั้งสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, แล็ปท็อป, คอมพิวเตอร์ PC ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการได้เพียงแค่ปลายนิ้ว

แล้ว SC ยุค 4.0 เป็นอย่างไร?

ตลอด 13 ปี  SC ASSET มีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความ Smart และก้าวทันกับทุกการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป  เพื่อให้ยังคงสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคได้อยู่เสมอมา

SC ยุค 1.0 อยู่ในช่วงปี  2004 – 2013  ย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้น เป็นช่วงแห่ง Product Centric  ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดผ่านการพัฒนาสินค้าต่างๆ  ประกอบกับการเข้ามาในเพื่อโฟกัสในตลาด Hi-End  ทำให้เรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างมาก

SC ยุค 2.0 อยู่ในช่วงปี 2014 – 2016  ก้าวสู่ยุค Customer Centric เป็นยุคที่ลูกค้าเริ่มมีความต้องการที่หลากหลาย ขณะที่ SC ASSET ก็เริ่มขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดกลุ่มใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง

SC ยุค 4.0  เป็นการก้าวข้ามจากยุค  2.0 มาสู่ 4.0 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี 2017 นี้เป็นต้นไป เป็นการยกระดับไปสู่แนวคิด Human Centric  ที่จะให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้คนในสังคม ไม่ใช่เพียงดูแลเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเท่านั้น  จึงนำมาสู่การพัฒนาสินค้านวัตกรรม และมีคุณภาพสูงในทุกระดับราคา  สำหรับผู้คนทุกกลุ่ม และสอดรับกับการขับเคลื่อนของโลกที่จะขยับไปสู่ความเป็น โลกในยุค 4.0

นายณัฐพงศ์  คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  SC ASSET  ได้กล่าวว่า  “ยุคนี้คือยุคที่เสียงของลูกค้าดังที่สุด ความจริงใจและการปรับตัวจะทำให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างยั่งยืน”  ทำให้บริษัทได้นำมาปรับให้เข้ากับทิศทางของแผนธุรกิจ ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตจากนี้ไป คือ

1. การวางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยในทุกระดับราคา ผ่านการขยายแบรนด์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำทั้งในตลาดเดิมที่จับกลุ่ม Hi-End รวมทั้งขยายตลาดมาสู่กลุ่ม Mass ให้เพิ่มขึ้น

2. พัฒนาสินค้าที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า (customer-centric) เท่านั้น แต่ต้องตอบสนองเพื่อนมนุษย์ (Human-Centric) ด้วยการทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์อย่างถ่องแท้ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ดี จริงใจ และแตกต่าง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

– 2.1 รู้ใจ = ให้ความสำคัญเรื่อง Human Centric เพื่อหาความต้องการต่างๆ ด้านที่อยู่อาศัย ศึกษาปัญหา (Pain Point) ที่ผู้คนในสังคมต้องประสบพบเจอ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในทุกมิติ  ตั้งแต่การคิดโครงการ  การออกแบบ การก่อสร้าง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย ได้อย่างรู้ใจ สำหรับทุกคนในครอบครัว

– 2.2 มีนวัตกรรม = ให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาใช้กับโครงการในทุกระดับของ SC ASSET เพื่อตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวก รวมทั้งเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยทุกชีวิตที่อยู่ภายในโครงการ

– 2.3 คุณภาพสูง = ให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุคุณภาพ จากทีมผู้ชำนาญรวมไปถึงด้านงานบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้บ้านเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในทุกๆ เช้าของทุกคน

3. เปิดโอกาสในการร่วมลงทุน และร่วมงานกับพันธมิตรและองค์กร startup ต่างๆ ที่มีความโดดเดนในเรื่องของนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้า ภายใต้แนววิธีคิดเดียวกันอย่าง Human Centric

4. พัฒนาระบบในบริษัทให้เป็น Digitizations เพื่อเพิ่มความเร็ว แม่นยำ และใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่คุ้มค่า เพื่อให้ SC ASSET กลายเป็นองค์กรในยุค 4.0 อย่างแท้จริง

จากทุกเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าปี 2017 นี้  ถือเป็นปีสำคัญของ SC ASSET เนื่องจากเป็นปีที่เป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม และคุณภาพ ทั้งทางด้านของสินค้าและบริการ เพื่อให้เป็นบริษัทที่รู้ใจผู้บริโภค สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในยุคแห่ง  connectivity  และสอดรับกับโลกในยุค 4.0 ได้อย่างเต็มตัว

ติดตามข่าวสาร และเรื่องราวของ SC 4.0 ได้ที่: www.facebook.com/SCASSET