บราเดอร์ เดินหน้าสร้างสรรค์หลักสูตร Think Big มุ่งพัฒนาบุคคลากร เสริมความแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้น ตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 ด้านงานบริการ [PR]

บราเดอร์ เผยโฉมหลักสูตรใหม่ Think Big หลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรด้านงานบริการให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น สอดคล้องกับแผนธุรกิจ Transform For The Future รับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ต่อยอดความสำเร็จ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการให้บริการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

- Advertisement -

นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงานบริการของบราเดอร์ว่า ปัจจุบัน บราเดอร์ มีศูนย์บริการทั่วประเทศรวม 139 แห่ง โดย เป็นศูนย์บริการที่บริหารโดยบราเดอร์ในแต่ละภูมิภาคจำนวน 5 แห่ง และศูนย์บริการแต่งตั้งซึ่งบริหารงานโดยตัวแทนแต่งตั้งจำนวน 134 แห่ง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บราเดอร์ ได้วางรากฐานในการให้ความรู้ด้านเทคนิคและการบริการแก่บุคลากรด้านงานบริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมและฝึกทักษะด้านการให้บริการของบราเดอร์ซึ่งได้ทำมาโดยตลอด และแน่นอนว่า บราเดอร์ ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา ดังนั้น เพื่อให้การบริการของบราเดอร์เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกศูนย์บริการ บริษัทฯ จึงได้คิดค้นและพัฒนาหลักสูตร ‘Brother Service Excellence’ ขึ้น เพื่อเป็นมาตราฐานการให้บริการแบบบราเดอร์  หลังจากนั้นได้มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด ทัศนคติ โดยได้เริ่มพัฒนาหลักสูตร “Think Plus+” เพิ่มเติม โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเน้นเรื่องการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน การตั้งใจให้บริการลูกค้าที่ดีแก่ลูกค้า โดยมาจากความรู้สึกภายในที่ต้องการทำดี รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันในทิศทางบวก เพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้ทำงาน ที่จะให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าอย่างมีความสุข

“Think Big” เป็นหลักสูตรใหม่ที่ บราเดอร์ ได้คิดค้นต่อยอดจาก Think Plus+ โดยหลักสูตรจะเน้นการสร้างแรงบันดาลใจที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดเวลา โดยยังคงแนวคิดที่การกระทำเหล่านั้นมาจากความรู้สึกภายใน  ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าความสำเร็จของบราเดอร์มีบุคลากรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน  หลักสูตรนี้จะเป็นการสร้างความพร้อมแก่บุคลากรด้านงานบริการให้พร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปกับบราเดอร์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบราเดอร์ ในคอนเซปต์ Transform For The Future หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโตในอนาคต เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น” นายวรศักดิ์ อธิบายเพิมเติม

สำหรับความคืบหน้าและแนวทางของหลักสูตร Think Big นั้น นายวรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติ่มว่า “ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร คาดว่าจะเริ่มนำมาใช้ได้ในไตรมาส 3 ของปี 2560 ซึ่งการดำเนินการจะทำในรูปแบบของการฝึกอบรม        และเน้นการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับการเรียนรู้หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะที่ได้จากประสบการณ์จริงและนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป”

“ในแต่ละปีบราเดอร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานด้านการบริการอย่างจริงจัง ทำให้ปัจจุบันงานด้านการบริการของบราเดอร์ถือเป็นอันดับ 1 ของเมืองไทยอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยวัดจากปัจจัยในหลายๆ ด้าน อาทิ มาตรฐานและการกระจายตัวของศูนย์บริการ เรามั่นใจว่าบราเดอร์เป็นแบรนด์เดียวที่มีศูนย์บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดของไทย สิ่งสำคัญคือเรื่องความเร็วในการให้บริการ สามารถซ่อมเสร็จภายใน 1 ชั่วโมงที่ศูนย์บริการบราเดอร์ และ 2 วัน สำหรับศูนย์บริการแต่งตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ในตลาดจะใช้เวลาซ่อมมากกว่านี้ เนื่องจากบราเดอร์สามารถสนับสนุนอะไหล่ในการซ่อมได้อย่างรวดเร็ว” นายวรศักดิ์ กล่าวเสริม

ในส่วนของแผนการดำเนินงานด้านบริการในอนาคตของบราเดอร์นั้น นายวรศักดิ์ กล่าวว่า “ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยการแชทผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นและเวปไซต์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากช่องทางการสื่อสารเดิม คือ Call Center และอีเมลล์ นอกจากนี้ บราเดอร์จะเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของฝ่ายขาย ที่เน้นเจาะตลาดลูกค้าองค์กร โดยจะทำงานควบคู่กันไปทั้ง 2 ฝ่ายทั้งฝ่ายขายและบริการ ซึ่งในส่วนนี้ได้สร้างความพร้อมด้านบุคลากรบางส่วนแล้ว”

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา บราเดอร์ ได้รับมอบรางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center (รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม) จากงาน “The Best Contact Center Awards 2016” จัดโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Thai Contact Center Trade Association : TCCTA) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมคว้ารางวัล The Best Contact Center Manager of the Year : รางวัลผู้จัดการ Contact Center ยอดเยี่ยม และ The Best Contact Center Agent of the Year : รางวัลตัวแทนพนักงาน Contact Center ยอดเยี่ยม ถือเป็นรางวัลที่พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นเลิศด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จของบราเดอร์รับปี 2560