เมืองไทยประกันชีวิต ส่ง Sticker LINE ชุดใหม่ “Rakyim Smile Family” มอบความสุข-ร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว [PR]

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว รวมทั้งเพื่อตอกย้ำความเป็น Digital Insurer ในด้านความเป็นผู้สร้างสรรค์ด้านการสื่อสารผ่าน Social Media ต่างๆ  บริษัทฯ จึงได้เปิดตัว Sticker LINE  ชุดใหม่ Rakyim Smile Familyขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 นี้

- Advertisement -

Sticker Line ชุดนี้นับเป็นชุดที่ 14 ที่บริษัทฯ ได้ออกมาอย่างต่อเนื่อง  และมาในรูปแบบ Animation มีให้เลือกใช้อย่างจุใจ ทั้งหมดถึง 16 แบบ ซึ่งมาในรูปแบบครอบครัว ความผูกพันระหว่างน้องรักษ์ยิ้มและผองเพื่อนเนื่องจากกำหนดการออกสติ๊กเกอร์ชุดใหม่นี้อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันครอบครัว จึงออกแบบให้สติ๊กเกอร์ที่ออกมาสอดคล้องกับช่วงเทศกาลและวันสำคัญดังกล่าวนั่นเอง

สำหรับผลตอบรับของสติ๊กเกอร์ไลน์ในชุดที่ผ่านมาถือว่าบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างดี โดยปัจจัยที่ทำให้สติ๊กเกอร์น้องรักษ์ยิ้ม ได้รับความนิยมสูงนั้น มาจากความน่ารักของสติ๊กเกอร์ที่ใช้งานง่ายและสามารถใช้สำหรับการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบสติ๊กเกอร์ที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน มีคำพูดที่ติดปากและตรงใจกลุ่มผู้ใช้งานในทุกๆ กลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็ก กลุ่มวัยทำงานตลอดจนกลุ่มผู้สูงวัยทำให้ Muang Thai Life LINE Official Account ติดอันดับ 1 ใน 3 ของ LINE Official Account ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด และเป็นอันดับ  1 ของกลุ่มธุรกิจประกันภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560)

ความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้นพิจารณาได้จาก อัตราการเติบโตเฉลี่ยของผู้ใช้งาน Official Line Account  ในปี 2014 (ม.ค.-ธ.ค.)  มีจำนวนสมาชิก  22  ล้านคน   ในปี 2015 (ม.ค.-ธ.ค.)  มีจำนวนสมาชิกเพิ่มเป็น 33 ล้านคน   และในปี 2016 (ม.ค.-ธ.ค.)  มีจำนวนสมาชิกกว่า 38 ล้านคน และปี 2017 (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560) มีจำนวนสมาชิกเกือบ 40 ล้านคน  ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีอัตราเติบโตสูงมากและต่อเนื่องมาโดยตลอดและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

“บริษัทฯ มีการพัฒนาการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อการเข้าถึงผู้เอาประกันภัยและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยของเรา  โดยเรามีการติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ พร้อมนำ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าตลอดจนการสร้างความผูกพันของลูกค้ากับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม และการสร้างความเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้ารวมถึงการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของลูกค้าที่ส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นายสาระกล่าว