บราเดอร์ ขอบคุณสื่อและเผยปี 58 โตทุบสถิติสวนกระแสทั้งในและต่างประเทศ ปี 59 เตรียมพุ่งเป้าเจาะตลาดองค์กร [PR]

Brother1บราเดอร์ ประกาศความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังคาดการณ์ยอดขายทั่วโลกในปีงบประมาณ 2558 (เม.ย. 58 – มี.ค. 59) ได้สูงถึง 755 พันล้านเยน ถือเป็นการสร้างสถิติยอดขายใหม่ของบราเดอร์

มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่บราเดอร์สามารถสร้างสถิติยอดขายสูงสุดให้เกิดขึ้นได้ในปีที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว   โดยเราคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตในปีงบประมาณ 2558 (เม.ย. 58 – มี.ค. 59) ได้ไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งถือเป็นยอดขายสูงสุดของบราเดอร์นับจากได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ในปีนี้ บราเดอร์ ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในทุกกลุ่มสินค้า พร้อมทั้งมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกลไกธุรกิจทุกๆ กลุ่ม อาทิ กลุ่มลูกค้า สิ่งแวดล้อม กลุ่มชุมชนที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มพนักงานภายในองค์กร ภายใต้ปรัชญาทางธุรกิจ “at your side” ที่ยึดถือมาอย่างยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้น บราเดอร์ ได้วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายควบคู่ไปกับการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของบราเดอร์ และทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องทำได้สำเร็จอย่างแน่นอน

- Advertisement -

ด้านนายธีรวุธ  ศุภพันธุ์ภิญโญ   ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในกลุ่มสินค้าต่างๆ ของบราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) ว่า  โดยรวมแล้วบราเดอร์มีการเติบโตในทุกกลุ่มสินค้า โดยคาดว่ายอดขายในประเทศ ในปีงบประมาณ 2558 (เม.ย. 58 – มี.ค. 59) จะมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 10% ซึ่งสวนทางกับตลาดรวมเครื่องพิมพ์ในเมืองไทย ซึ่งในปี 2559 IDC คาดว่าตลาดรวมเครื่องพิมพ์ทุกประเภทจะเติบโตที่ 5% ในขณะที่บราเดอร์ตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ไว้ที่ 10% ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดรวม

“กลยุทธ์ของบราเดอร์ในปี 2559 นั้น จะมุ่งเน้นไปที่ 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 1. การขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าองค์กร โดยอาศัยกลวิธีหลัก 2 ประการ คือ ประการแรก แนวคิดในการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ในองค์กร Balanced Deployment หรือแนวคิดในการทำให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ได้อย่างลงตัว ซึ่งจะทำให้เครื่องพิมพ์ภายในองค์กรได้รับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการใช้งาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ลง ด้วยการผสมผสานการใช้งานเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้กับงานทั่วไปร่วมกันอย่างสมดุลย์กับการใช้งานเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กสำหรับความต้องการงานพิมพ์ที่เฉพาะตัว    ซึ่งจะทำให้การใช้งานเครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากรายงานโดย IDC เกี่ยวกับ Balanced Deployment กล่าวว่าการนำแนวคิดนี้มาดำเนินงานจะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงได้ถึง 23% โดย Balanced Deployment จะถูกดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากบราเดอร์ ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินถึงการจัดวางระบบ IT ภายในองค์กร ขั้นตอนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ตลอดจนถึงรูปแบบของงานพิมพ์ที่ใช้ในแต่ละแผนกขององค์กร จากข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่มีอยูในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประการที่ 2 การนำเสนอโซลูชั่นรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการพิมพ์ภายในองค์กร หรือ Managed Print Services (MPS) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของค่าใช้จ่ายด้านการพิมพ์ ที่มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีโซลูชั่นให้เลือกหลากหลาย อาทิ Toner Management Program คือการที่บราเดอร์ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้ลูกค้าทำสัญญาการซื้อโทนเนอร์กับบราเดอร์ หรือให้ลูกค้าเช่าเครื่องพิมพ์และจ่ายค่าพิมพ์ต่อแผ่นตามการใช้งานจริง เป็นต้น 2. การเพิ่มสินค้าให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องพิมพ์ที่ในปีนี้จะมีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ทั้งเครื่องพิมพ์เลเซอร์ อิงค์เจ็ท และเครื่องพิมพ์แบบโมบายออกสู่ตลาดในปีนี้ ในส่วนของเครื่องพิมพ์ฉลากก็จะมีสินค้ารุ่นใหม่ๆ ออกมาที่เน้นเจาะกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  กลุ่มสินค้าสแกนเนอร์ที่จะเพิ่มรุ่นไฮเอนด์เข้ามามากขึ้นรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กร และกลุ่มจักรเย็บผ้าที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่ๆ ทั้งจักรที่ใช้สำหรับเย็บและใช้สำหรับปัก 3. การผนึกพลังช่องทางขายเพื่อรุกตลาดต่างจังหวัด โดยเน้นทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดจนการจัดสัมมนาให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”

ด้านการพัฒนางานบริการของบราเดอร์นั้น ถือเป็นอีกปัจจัยหลักที่นำความสำเร็จมาสู่บราเดอร์ ซึ่งล่าสุดได้โชว์ศักยภาพความเป็นที่สุดด้านบริการด้วยการคว้ารางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center 2015 มาครองได้อย่างภาคภูมิ ทั้งนี้ ปัจจุบันศูนย์บริการบราเดอร์ และศูนย์บริการแต่งตั้งของบราเดอร์ (Authorized Service Center) มีครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัด รวม 139 แห่ง อีกทั้งยังมีศูนย์บริการบราเดอร์ ประจำภูมิภาครวม 5 แห่งทั่วประเทศ  และเราจะพยายามเพิ่มจุดบริการให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์และจักรเย็บผ้า โดยล่าสุดบราเดอร์ได้เพิ่มจุดรับสินค้าเพื่อซ่อม (Drop point)  สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศและการซ่อมที่รวดเร็วแล้ว  ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาลูกค้า Brother Contact Center :   0-2665-7777 ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราใส่ใจและพัฒนามาโดยตลอด ด้วยให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล์

ทั้งนี้ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บราเดอร์ ก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันเพราะนอกจากจะมุ่งมั่นอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนภายใต้โครงการ “บราเดอร์ปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทย” ติดต่อกันมานานกว่า 7 ปีแล้ว บราเดอร์ ยังสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านโครงการ “บราเดอร์ รันแอนด์แชร์…วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันอีกด้วย

และในวันเลี้ยงขอบคุณสื่อ บราเดอร์ร่วมกับคณะสื่อมวลชนร่วมถวายเครื่องพิมพ์แก่วัดเขาสำเภาทอง จ.ระยอง นำโดยมร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน ร่วมกันถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์แก่วัดเขาสำเภาทอง จ.ระยอง   ในโอกาสกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2558  เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของวัดต่อไป

22