Home PR News DPU เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC พร้อมรายวิชาสุดฮอตอย่างเฟซบุ๊กศึกษา และ การสื่อสารไลน์ [PR]

DPU เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC พร้อมรายวิชาสุดฮอตอย่างเฟซบุ๊กศึกษา และ การสื่อสารไลน์ [PR]

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) ในปีการศึกษา 2560 นี้  โดยเป็นการเปิดตัวสาขาผ่านการ Live สด ทางแฟนเพจ “เฟื่องลดา – Faunglada” และ แฟนเพจมหาวิทยาลัย /คณะวิชาต่างๆ   ในการเปิดตัวได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้วิทยากรชั้นนำมากล่าวในงานเปิดตัว อาทิ คุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง เซเลบริตี้ด้านดิจิทัล   โปรเชน  สหรัฐ มานิตยกุล ผู้ผลิตเนื้อหาคลิปวีดีโอชื่อดัง หวาย จักรพงศ์ สนธิสุวรรณ์ นักการตลาดดิจิทัล  และ ปอ ภากร กัทชลี  จากแฟนเพจอ้ายจง  โดยวิทยากรได้แสดงความเห็นตรงกันว่า การมุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบรองรับยุคดิจิทัล  เพื่อเตรียมพร้อมตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 นั้นเป็นพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาในเวลานี้

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า ปี 2560 จะมีการเปิดหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล ( DigiC)  โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์   สามารถสื่อสารได้คล่อง ทำเป็นธุรกิจได้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบ นักศึกษาจะสามารถสร้างชุมชนของตัวเองในโลกออนไลน์และมีทักษะการวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเครือข่ายเพิ่มขีดความสามารถเท่าทันยุค Thailand4.0  ตัวหลักสูตรเน้นเวิร์คชอบด้านการตั้งธุรกิจใหม่โดยนักศึกษาจะสามารถเป็นผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาสจากการสร้างสื่อของตนเอง การเรียนการสอนจะเน้นเรียนรู้การสร้างเนื้อหา ผลิตสื่อจริง มีรายวิชาที่ทันสมัยอย่างวิชาเฟซบุ๊กศึกษา  และ วิชาการสื่อสารธุรกิจด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์

ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กล่าวถึงเนื้อหาการศึกษาในหลักสูตรว่า จะเปิดวิชาที่เน้นศึกษาเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันประจำอยู่ในเชิงลึก เช่น วิชาการสื่อสารผ่านไลน์  วิชาเฟซบุ๊คศึกษา เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล  ซึ่งคาดว่าหลักสูตรDigiC นี้ จะสามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลและมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความพร้อมตั้งแต่ในชั้นเรียน

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า  การเรียนด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นสาขาแห่งการสร้างอนาคต  เพราะคนยุคนี้ใช้เวลาและความสนใจต่อดิจิทัลอย่างมาก  โดยเฉพาะการใช้มือถือเพื่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสังคมเครือข่าย แม้แต่ผู้ประกอบการก็ต้องใช้ทักษะการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจออนไลน์  ดังนั้นการจะก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างมั่นใจ  จะต้องสร้างคุณภาพผู้เรียนด้านดิจิทัลทั้งรู้จัก คิดเป็น และเท่าทันโลกดิจิทัล

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  สามารถสมัครและสอบถามได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-954-7300 ต่อ 300 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/DigitalMarketingComm.DPU และ http://www.dpu.ac.th หรือสามารถลงทะเบียนสมัครเรียนได้ที่นี่คลิก http://bit.ly/2n97P7n

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม