HomePR Newsเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมมือ สพฉ. เพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน นำร่องติดตั้งเครื่อง AED ที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าแรกในประเทศไทย [PR]

เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมมือ สพฉ. เพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน นำร่องติดตั้งเครื่อง AED ที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าแรกในประเทศไทย [PR]

แชร์ :

ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรายงานว่า การช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ด้วยการกดหน้าอกอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้งานเครื่อง AED จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับการรักษาอาการโรคหัวใจรวม 130,942 ราย และในปีที่ผ่านมา มีสถิติการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินจากปัญหาโรคหัวใจผ่านสายด่วน 1669 สูงถึง 34,246 ราย เกิดจากอาการภาวะหัวใจขาดเลือด หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งต้องรีบส่งผู้ป่วยเข้ารักษาภายในเวลา 3 ชั่วโมง จึงจะลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือพิการลงได้

Santos Or Jaune

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ในฐานะองค์กรชั้นนำที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานและเป็นนักพัฒนาธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลายถึง 6 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคบริการ ดังนั้น ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนับเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดอบรมการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) หรือเครื่อง AED  โดยเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าแรกในประเทศไทยที่นำร่องติดตั้งเครื่อง AED เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ทั้งนี้ การอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อโครงการความร่วมมือกับภาครัฐในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยและดูแลเหตุฉุกเฉินที่ทำงานในธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจกอล์ฟ และธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวของเอ็ม บี เค กรุ๊ป

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าชั้นนำที่มีผู้ใช้บริการกว่า 1 แสนคนต่อวัน เราจึงให้ความสำคัญกับมาตรฐานของศูนย์การค้าในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย และการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ทางศูนย์การค้าตระหนักในปัจจุบันคืออาการของโรคที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและเป็นอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น การจัดหาเครื่อง AED มาติดตั้งไว้ และฝึกอบรมบุคลากรให้ใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างถูกต้อง จะทำให้เราสามารถรับมือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราหวังว่าโครงการ “เอ็ม บี เค กระตุ้นหัวใจให้ชีวิต กับ สพฉ.” ครั้งนี้ จะเป็นการนำร่องและจุดประกายให้ธุรกิจศูนย์การค้าและภาคบริการตระหนักถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในอนาคต”

ด้านนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า “ในการกู้ชีพเมื่อเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดและภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หากใช้การทำ CPR ร่วมกับการกระตุ้นด้วยเครื่อง AED จะทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้ามีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันอัตราความเสี่ยงโรคหัวใจของคนไทยและคนต่างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเครื่อง AED นี้ ทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนจะสามารถช่วยชีวิตและเพิ่มโอกาสรอดให้ผู้ป่วยได้ จึงถือเป็นเรื่องดีที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญ และหวังว่าจะช่วยจุดประกายให้ศูนย์การค้าใหญ่ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการติดตั้งเครื่อง AED เช่นเดียวกัน”

ทั้งนี้ โครงการ “เอ็ม บี เค กระตุ้นหัวใจให้ชีวิต กับ สพฉ.” เริ่มต้นฝึกอบรมการทำซีพีอาร์และการใช้งานเครื่อง AED ให้แก่กลุ่มพนักงานฝ่ายบริหารความปลอดภัยเป็นกลุ่มแรก และจะขยายการจัดหาเครื่อง AED และการอบรมไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ต่อไป


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม