Home Sponsored อิชิตัน ชวนสร้างค่านิยมใหม่เพื่อโลก ด้วยการ “เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ FSC™

อิชิตัน ชวนสร้างค่านิยมใหม่เพื่อโลก ด้วยการ “เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ FSC™

ichitan-11ในทุก 1 วินาที พื้นที่ป่าขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลถูกทำลายอย่างผิดกฎหมาย และไร้ความรับผิดชอบ นั่นเท่ากับว่าทุกปี ผืนป่าขนาด 52,000,000,000 ตารางเมตร หายไปอย่างถาวร !! ผลที่ตามมา โลกกำลังทรมานจากภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างเฉียบพลัน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเราทุกคน มีส่วนที่ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลของระบบนิเวศ ทั้งโดยรู้ตัว หรือไม่รู้ตัวก็ตาม จากการกินการใช้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

นานวันเข้า ธรรมชาติเอาคืนจากมนุษย์ ผู้เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำลายและเบียดเบียนธรรมชาติ เกิดเป็นภัยพิบัติหลายครั้งหลายครา โดยที่มนุษย์ก็ไม่อาจต้านทานไหว ดังเช่นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี 2554 เหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของคนไทย รวมทั้ง “คุณตัน ภาสกรนที” ที่กลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีเมื่อน้ำทะลักเข้าท่วมโรงงานผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ขณะนั้นโรงงานกำลังอยู่ระหว่างทดสอบระบบการผลิต ผลิตแต่น้ำเปล่า ยังไม่ได้เริ่มผลิตชาเขียวสักขวด แต่แล้วน้ำเข้าท่วมโรงงาน ความรู้สึกแรกที่เข้ามา ผมถามตัวเองว่าทำไมต้องเกิดกับเรา! แต่เมื่อคิดแล้ว ทั้งหมดมีเหตุมาจากเราทุกคนทำร้ายเขามานาน และเพิกเฉยกับเสียงเตือนของธรรมชาติ

สำหรับ “อิชิตัน กรุ๊ป” กำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร เพราะฉะนั้นในทุกส่วนของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ โรงงานผลิต รวมไปถึงทุกผลิตภัณฑ์  เราคำนึงถึงโลกและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  ด้วยกระบวนการลด ทดแทน บำบัด    แล้วนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่   ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ทำให้โรงงานอิชิตัน เป็น  “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี”  โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบ

“ถ้าคุณรักป่าต้องมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีตรา FSC™”

AW 3PACK with logo FSC

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของ “อิชิตัน กรุ๊ป” ที่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อโลกด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง UHT สำหรับทุกแบรนด์ในเครืออิชิตัน ทั้งอิชิตัน กรีนที, เย็นเย็น และไบเล่ ที่มี “ฉลากมาตรฐาน FSC™  กำกับ  พร้อมทั้งเชิญชวนผู้บริโภคทุกคนให้ความสนใจกับเครื่องหมาย FSC™ ที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์

ทำความรู้จัก FSC™ มีความสำคัญต่อป่าไม้อย่างไร ?!?

ถึงตรงนี้ผู้อ่านคงสงสัยแล้วว่า FSC™ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ?

เครื่องหมาย FSC™ คือสัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council™ (องค์การจัดการด้านป่าไม้) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับโลกที่ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537  เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้นำประเทศ ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจ เพื่อสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลกอย่างมีแบบแผน  โดยมีระบบควบคุมกำกับและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกจาก 120 ประเทศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างค่านิยมการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรับผิดชอบ

กว่าที่ผลิตภัณฑ์จะได้ติดฉลาก FSC™ ต้องผ่านเกณฑ์ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC Chain of Custody ในทุกแหล่งผลิต โดยบรรจุภัณฑ์ที่มีตรา FSC™ กำกับ แสดงถึงมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างมีความรับผิดชอบ มีการปลูกทดแทนและมีการจัดการป่าไม้ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค ภายใต้การคำนึงถึงหลักความสมดุลของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

“ทุกคนมีจิตสำนึกอยากช่วยลดโลกร้อน และดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาหลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างไร หนึ่งในวิธีการง่ายๆ เพียงแค่คนไทยร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ กับคอนเซ็ปต์ Love The Forest…Look For The Logo” ถ้าคุณรักป่าต้องมองหาบรรจุภัณฑ์ที่มีตรา FSC™ กำกับ เท่ากับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรป่าไม้เช่นกัน”

ichitan-33

เปิดศูนย์เรียนรู้ FSC™ แห่งแรกในเอเชีย

ไม่เพียงแต่ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ UHT ที่ได้มาตรฐาน FSC™ เท่านั้น “อิชิตัน กรุ๊ป” ยังตระหนักถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน FSC™ ให้กับคนไทย เพื่อผู้บริโภคไทยได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของมาตรฐานดังกล่าว โดยภายในศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ที่ตั้งอยู่ในอิชิตัน กรีน แฟคทอรี ได้เปิด “โซน FSC™” ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ FSC™ แห่งแรกในเอเชีย

ichitan-44

“คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก FSC™ เราจึงได้สร้าง “โซน FSC™” ในตันแลนด์ ซึ่งในแต่ละวันมีคนเข้ามาเยี่ยมชมตันแลนด์ ไม่ต่ำกว่า 300 – 500 คน เท่ากับว่ามีคนมาที่นี่กว่าแสนคนต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา และคนที่สนใจเทคโนโลยีการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อมาที่นี่ จะได้เรียนรู้และเข้าใจ FSC™ รวมทั้งชมกระบวนการผลิต และนิทรรศการแห่งความยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติ

เพื่อต่อไปเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้า จะมองหาตราสัญลักษณ์ FSC™ ได้มีส่วนช่วยรักษาป่า และสิ่งแวดล้อม และเมื่อผู้บริโภคตระหนัก และสนใจสิ่งแวดล้อม ป่าไม้มากขึ้น จะทำให้ทุกบริษัทต้องพยายามพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีสัญลักษณ์รับรองจาก FSC เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ” คุณตัน สรุปทิ้งท้าย

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม