มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้งาน “ลูกของพ่อ” [PR]

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย รวมพลังชุมชนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ภายใต้งาน “ลูกของพ่อ”

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และขับเคลื่อน งานวัฒนธรรมของชาติไทย โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ Buriram Castle  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- Advertisement -