HomeInsight“สังคมเมือง – ดิจิทัล – พลังหญิง – สุขภาพ” 4 Mega Trends ที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม !!

“สังคมเมือง – ดิจิทัล – พลังหญิง – สุขภาพ” 4 Mega Trends ที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม !!

แชร์ :

shutterstock_440445157

“ซัมซุง ประเทศไทย” เผย 4 เทรนด์ใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในไทย และเข้ามา Disrupt ภาคธุรกิจให้ต้องปรับตัว รองรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในวันนี้ และในอนาคต ได้แก่

Santos Or Jaune

1. การเติบโตของเขตเมือง (Urbanization) เป็นเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “สังคมเมือง” โดยประชากรในต่างจังหวัดย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเมืองมากขึ้น รวมถึงขนาดครอบครัวในเขตเมืองเล็กลง ส่งผลให้ที่พักอาศัยในเขตเมืองที่มีพื้นที่จำกัด เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ และทาวน์เฮ้าส์ ขยายตัว

เมื่อความเป็นเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว องค์กรธุรกิจต้องพัฒนาสินค้าและบริการที่รองรับ “Urban Living Lifestyle” เพื่อเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ และเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมเมือง

2. การเสพสื่อดิจิทัลและนักช้อปปิ้งออนไลน์ (Shopper 4.0) ปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคใช้เวลาในโลกออนไลน์มากที่สุดถึง 4.2 ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้เวลาเสพข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ตื่นนอน ถึงเข้านอนมากกว่าสื่ออื่นๆ เกือบทุกช่วงเวลา

รองลงมา คือ การดูโทรทัศน์ ใช้เวลาเฉลี่ย 2.6 ชั่วโมงต่อวัน โดยดูในช่วงเช้าหลังตื่นนอน และช่วงอาหารมื้อเย็นเป็นต้นไปที่ผู้บริโภคจะรับชมสื่อโทรทัศน์ไปพร้อมๆ กับการใช้ Mobile Devices ในการแชท เล่นเกม รวมทั้งค้นหาข้อมูลสินค้า และช้อปปิ้งออนไลน์

โดยสัดส่วนการช้อปปิ้งออนไลน์ ระหว่างผู้หญิง กับผู้ชาย คิดเป็น 74% และ 26% ตามลำดับ ประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด คือ สินค้าแฟชั่น ตามมาด้วยกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ขณะที่การใช้เวลาอยู่กับสื่อวิทยุ สำหรับผู้บริโภคไทย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13 นาทีต่อคน ส่วนสื่อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ อยู่ที่ 5 นาทีต่อคน

แสดงให้เห็นว่าสื่อดิจิทัล ได้เข้ามา Disrupt สื่อดั้งเดิมแล้ว เพราะฉะนั้นแบรนด์สินค้าและบริการ ควรหันมาให้ความสำคัญการใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น ทั้งการสื่อสารการตลาด และเป็นช่องทางการขาย ควบคู่กับการเชื่อมโยงช่องทางหน้าร้าน เพื่อทำให้การขายและการให้บริการอยู่ในรูปแบบ Omni-channel

3. พลังของผู้หญิง ทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เป็นผลมาจากการศึกษาที่สูงขึ้น หน้าที่การงานดีขึ้น โดยพบว่าองค์กรธุรกิจหลายแห่งมีผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งระดับบริหาร อีกทั้งยังพบว่าผู้หญิงไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับปี 2553

ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้หญิงยุคใหม่มีทั้งอำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจการซื้อ จากผลสำรวจในปี 2558 พบว่าผู้หญิงไทย 33.6% มีส่วนในการรับผิดชอบและตัดสินใจเรื่องภายในบ้าน นี่จึงทำให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนตลาดในปัจจุบัน

ดังนั้น แบรนด์สินค้าและบริการที่จะก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ไม่ควรมองข้ามกลุ่มผู้บริโภค “ผู้หญิง” โดยสินค้าที่พัฒนาขึ้นนั้น ควรคำนึงถึง “Product for HER” และกลยุทธ์การตลาด ต้องโฟกัสไปที่กลุ่มผู้หญิง หรือที่เรียกว่า “SHE Marketing”

4. เทรนด์รักสุขภาพ จากการที่คนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยยาวนานขึ้น และคาดการณ์ว่าปี 2561 – 2563 อัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้สินค้าสำหรับเด็กเกิดใหม่ จะมีการเติบโตที่ชะลอตัว

โดยในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรสูงวัยในสัดส่วน 18% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรวัยเด็ก ที่มีเพียง 17% นอกจากนี้ภายในปี 2565 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองจากญี่ปุ่น และสิงคโปร์

เมื่อแนวโน้มประชากรผู้สูงวัยมากกว่าประชากรวัยเด็ก สินค้าและบริการที่จะเติบโตได้ดี คือ สินค้า-บริการที่กระตุ้นให้คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น

 

Credit Photo : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

 

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม