กลุ่มมิตรผล รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 [PR]

%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%a5

กลุ่มมิตรผล นำโดย คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นตัวแทนกลุ่มมิตรผลเข้ารับมอบ รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น (Outstanding) ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในฐานะผู้แทนนายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบรางวัล ในงานพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

- Advertisement -

รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนของกลุ่มมิตรผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมครอบครัวต้นแบบ องค์กรชุมชนและเครือข่ายการพัฒนา ที่กลุ่มมิตรผลยึดมั่นในการปฏิบัติควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน จึงทำให้กลุ่มมิตรผลสามารถคว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น ประจำปี 2559 มาได้