กรุงศรีฯ Business Matching Fair 2016 ทุบสถิติจับคู่ธุรกิจสำเร็จมากที่สุดในรอบ 3 ปี มากกว่า 400 คู่

1_krungsri-biz-matching

การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี เปรียบเสมือนมีเพื่อนคู่คิด ที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างการเติบโตและนำพาความสำเร็จมาให้แก่กัน แต่ท่ามกลางบริษัทมากมาย การจะสรรหาพันธมิตรธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ และมุมมองทางธุรกิจสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องง่าย

- Advertisement -

ด้วยเหตุนี้เอง “กรุงศรี” และ “มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป” (MUFG) ได้ร่วมกันจัดงาน “Krungsri-MUFG Business Matching Fair” ดำเนินการติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทต่างๆ ได้มาพบเจอ และเจรจาทางการค้ากัน โดยในแต่ละครั้งที่จัดขึ้น ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจได้หลายร้อยคู่

โดยเฉพาะในปีนี้ ที่กิจกรรม “Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2016” มีความพิเศษเพิ่มเติม นั่นคือ เป็นงานจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทจากประเทศไทย, ญี่ปุ่น และบริษัทจาก CLMV ประกอบด้วยกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศสนใจเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจจำนวนมาก ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการใช้โอกาสนี้หาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเปิดตลาดในต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ผลิตสื่อ เครื่องสำอาง ขนส่งและโลจิสติกส์ อีกทั้งในปีนี้มียังมีกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ และผู้ให้บริการทีวีช้อปปิ้ง และร้านค้าออนไลน์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกเช่นกัน

นอกจากนี้ ในปีนี้มีลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นที่สนใจร่วมทำธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ถึงกว่า 100 บริษัท เกินกว่าเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะจับคู่เจรจากับบริษัทไทยกว่า 90 รายที่เข้าร่วมงานแล้ว  ยังขยายความสนใจเปิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าจาก CLMV ทั้ง 15 บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจอีกด้วย

ทำให้บรรยากาศของกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเป็นไปอย่างคึกคัก มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจรจาธุรกิจอย่างไม่ขาดช่วง ส่งผลให้กิจกรรมจับคู่ธุรกิจในปีนี้สร้างสถิติใหม่สูงสุดในรอบ 3 ปี โดยมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวมมากกว่า 400 คู่ ภายในวันเดียว สะท้อนถึงการผนึกกำลังที่เหนียวแน่นของกรุงศรีและ MUFG เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

“Krungsri-MUFG Business Matching Fair เป็นการสร้างโอกาสและขยายผลต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้า โดยการจัดงานในปีนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสำเร็จในการจัดกิจรรมการจับคู่ธุรกิจ เพราะนอกจากเราจะประสบความสำเร็จในฐานะงานจับคู่ธุรกิจนอกประเทศญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดของ MUFG ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยแล้ว ยังเป็นครั้งแรกที่เราได้ผสานความร่วมมือภายใต้เครือข่าย MUFG ในภูมิภาคอาเซียน ทำให้งานในปีนี้มีบริษัทจาก CLMV ที่เข้าร่วมงาน 15 บริษัท” นายมาซาอากิ ซูซูกิ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฉายภาพความสำเร็จของกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในปีนี้