เผยตัวตนผู้บริโภคกลุ่ม “Asian Millennials” เปย์หนัก – รักเที่ยว – สุขกับการกิน

resize-shutterstock_162609758

ทุกวันนี้ผู้บริโภคกลุ่ม “Asian Millennials” เกิดช่วงปี 1980s – ต้นยุค 2000 เป็นกลุ่มที่ภาคธุรกิจ นักการตลาด นักโฆษณาไม่อาจมองข้ามได้ เพราะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และมีการใช้จ่ายหนัก ทั้งการรับประทานอาหารนอกบ้าน ชื่นชอบการท่องเที่ยว และให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจสุขภาพ

- Advertisement -

แบรนด์สินค้าและบริการไหนที่สนใจเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่ม Asian Millennials ไม่ควรพลาด 5 ข้อที่บ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ที่จะทำให้เห็นโอกาสทางธุรกิจ

1. เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก

โดยเฉพาะในประเทศจีน และอินเดีย เป็นสองประเทศที่มีประชากรกลุ่ม Millennials มหาศาล โดย “Goldman Sachs” ซึ่งเป็น Investment Bank ระดับโลก รายงานว่าจำนวนประชากรกลุ่ม Millennials ในจีน ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 415 ล้านคน นับเป็นจำนวนที่มากกว่าประชากรวัยทำงาน ทั้งในสหรัฐอเมริกา และยุโรปตะวันตก ขณะที่ในอินเดีย มีประชากรวัยหนุ่มสาว ประมาณ 440 ล้านคน หรือคิดเป็น 35% ของประชากรรวมทั้งประเทศ

2. ให้ความสำคัญกับการช้อปปิ้ง – พักผ่อน มากกว่าซื้อที่อยู่อาศัย

หนึ่งในคุณลักษณะของ Asian Millennials ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ มากกว่าจะแยกออกไปซื้อที่อยู่อาศัยของตัวเอง ซึ่งการอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่มีภาระผูกพันส่งค่าบ้าน ส่งผลให้มีอำนาจการจับจ่ายสูงกว่าผู้บริโภค Millennials ในอเมริกาเหนือ และยุโรป ซึ่งค่านิยมของประเทศแถบตะวันตก เมื่อโตขึ้น จะย้ายออกมาจากบ้านพ่อแม่ มาหาที่อยู่อาศัยของตัวเอง

เพราะฉะนั้นเมื่อ Asian Millennials ไม่มีภาระค่าบ้าน จึงสามารถใช้จ่ายเงินไปกับกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและช้อปปิ้งได้มากขึ้น โดยกลุ่ม Millennials ในเอเชียแปซิฟิก จะวางแผนเก็บออมเงิน 20% ของรายได้ และอีก 30% ของรายได้ใช้สำหรับกิจกรรมพักผ่อนต่างๆ เช่น ช้อปปิ้ง สรรหาร้านอาหาร ดูหนังที่โรงภาพยนตร์

ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจน คือ ในแต่ละเดือน คนจีนกลุ่ม Millennials ใช้เวลาไปกับกิจกรรมพักผ่อนนอกบ้าน โดยเฉลี่ยเกือบ 10 วันต่อเดือน ในขณะที่คนอเมริกาเหนือ 7.4 วันต่อเดือน และชาวยุโรป 5 วันต่อเดือน

3. แสวงหาร้านอาหารที่มีคุณภาพ – บรรยากาศดี เพื่อความสุขในการกินและการถ่ายรูป

ผู้บริโภคกลุ่ม Asian Millennials นิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยทั้งความถี่ และการใช้จ่ายสูงกว่าคนกลุ่ม Baby Boomers (คนที่เกิดช่วงปลายยุค 1950s – ต้นยุค 1960s) ซึ่งร้านอาหารที่คนรุ่นใหม่จะเลือกไปใช้บริการ ต้องตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพวัตถุดิบ รสชาติอาหาร และบรรยากาศของร้าน เพราะหนึ่งในพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “Photogenic” ชื่นชอบการถ่ายรูป ไม่ว่าจะถ่ายรูปตัวเอง อาหาร หรือบรรยากาศร้านให้ออกมาดูดี สวยงาม

4. ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์สุขภาพ – คุณภาพดี ในราคาถูก

กลุ่ม Asian Millennials ต้องการสินค้าอาหาร ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพ – คุณภาพ และจำหน่ายในราคาถูก ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องปรับตัว เช่น บริษัทผลิตอาหารแช่แข็ง หรือแม้แต่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของโลกที่ทำตลาดในเอเชีย ได้ปรับสูตรอาหารและเครื่องดื่ม โดยลดปริมาณน้ำตาล ลดโซเดียม ลดไขมันอิ่มตัว และพัฒนาเมนูที่ให้คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม

5. รักการท่องเที่ยว และเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของโลก

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Asian Millennials ถือเป็น Growth Engine ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยผลสำรวจและวิจัยของ Counter Intelligence Retail (CiR) พบว่า ยอดการใช้จ่ายโดยรวมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มากถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้การท่องเที่ยวระหว่างประเทศกำลังเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอินเดีย, จีน, มาเลเซีย, ไทย, และเกาหลีใต้

ขณะเดียวกัน Brand Karma บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง ได้คาดการณ์ยอดใช้จ่ายทริปต่างประเทศของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Asian Millennials โดยรวมในปี 2020 อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 340,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

Source 

Source

Credit Photo : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand