ปตท.สผ. มอบท่อปิโตรเลียมปลดระวางเพื่อใช้ประโยชน์ในกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 [PR]

pttepบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ที่ 5 จากขวา)  ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด (MOECO) ส่งมอบท่อปิโตรเลียมปลดระวางของโครงการอาทิตย์ ให้กับกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

จำนวน 200 ท่อ โดยมี พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้รับมอบ ณ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. จังหวัดสงขลา โดยท่อปิโตรเลียมปลดระวางดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของทัพเรือภาคที่ 2 ต่อไป

- Advertisement -

Website: http://www.pttep.com             Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc