แอกซ่า (AXA) ครองเบอร์ 1 แบรนด์ประกันภัยของโลก 8 ปีซ้อน

axa

Interbrand ได้มีการจัดอันดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก (Best Global Brand)  โดยแอกซ่าคว้าอันดับที่ 46   ของแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก  ขยับสูงขึ้น 2 อันดับจากปีที่ผ่านมา   เป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1  และแบรนด์อันดับ 3 ทางด้านบริหารสินทรัพย์ของโลก โดยคุณค่าของแบรนด์แอกซ่าเพิ่มสูงขึ้น 14%  หรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  49 % เทียบจากปี พ.ศ. 2556    ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ที่  10,579 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  นับเป็นการเติบโตด้านมูลค่า   แบรนด์ที่อย่างแข็งแกร่ง

- Advertisement -

เวรอนิค เวลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าของกลุ่มแอกซ่า เผยว่า “รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการจัดอันดับเป็น

แบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8   และต้องขอขอบคุณลูกค้ากว่า 103 ล้านคนที่มอบความไว้วางใจในแอกซ่า  รวมถึงพนักงานและตัวแทนจำหน่ายที่ทำให้แอกซ่าก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง   ความมุ่งมั่นของพนักงานและตัวแทนฯ ที่นำความเชี่ยวชาญ เพื่อมอบบริการและขยายความคุ้มครองแก่ลูกค้า เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น  ได้สะท้อน     ให้เห็นถึงพันธกิจของแอกซ่า  และนำแอกซ่ามาสู่แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงของโลกในวันนี้ 

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ทุกคน  แอกซ่ามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับองค์กรให้ก้าวทันต่อความ   ท้าทายใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป และเป็นองค์กรแบบอย่างของสังคม   และจากการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงของโลก   นับเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากสำหรับเรา  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ากว่า 103 ล้านคน   ความภูมิใจของพนักงาน และเป็นพลังที่ดึงดูดความสนใจจากตัวแทนจำหน่ายกว่า  130,000 คน”

แหล่งข่าวอินเตอร์แบรนด์ เผยว่า “แอกซ่า เป็นแบรนด์ที่พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะก้าวสู่สิ่งใหม่ๆ

โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆของธุรกิจ    เป็นผู้มอบนิยามใหม่ๆ ให้กับวงการประกันภัยและบริหารสินทรัพย์ 

แอกซ่าเป็นแบรนด์ศักยภาพ ที่สามารถพัฒนาทุกสิ่งให้เป็นจริงได้   และยึดมั่นต่อสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ โดยลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า จะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและทางเลือกที่ลงตัวอย่างแน่นอน”

“ความสำเร็จในครั้งนี้   สร้างความมั่นใจให้กลุ่มแอกซ่า พร้อมที่สนับสนุนการลงทุนในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง   

เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่ง จากการเป็นผู้เล่นตัวจริงและเป็นผู้นำในหลายตลาดในภูมิภาคเอเชีย   จากนี้จะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นที่หนึ่ง ในการครองใจลูกค้า  ด้วยการเสริมพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจถึงความต้องการของลูกค้า    พัฒนาช่องทางดิจิตอล และความเป็นเลิศในการบริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 20 ล้านคนในภูมิภาคได้อย่าง    มีประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาซึ่งเป้าหมาย ในการมีลูกค้าถือกรมธรรม์ 100 ล้านรายในเอเชีย ในปีพ.ศ. 2573″  กล่าวเสริมโดย ฌอง-หลุยส์  ลอคองต์ โซซี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค  แอกซ่าเอเชีย