แอกซ่าแนะนำ “พีเอ เซฟดี” เริ่มต้นเพียงวันละบาทกับความคุ้มครองอุบัติเหตุที่คุ้มค่า [PR]

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) แนะนำ “พีเอ เซฟดี” กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ที่ไม่เพียงคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองไปถึงกรณีถูกทำร้ายร่างกายหรือทำให้ถึงแก่ชีวิตอีกด้วย โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาทเท่านั้น

- Advertisement -

ผู้สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัย พีเอ เซฟดีของแอกซ่าได้ที่เว็บไซต์แอกซ่า https://www.axa.co.th/personal-accident-protection หรือผ่านตัวแทนและนายหน้าประกันภัยของแอกซ่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอกซ่า Customer Service Center โทร. 02-118-8111 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์แอกซ่า www.axa.co.th เพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆ จากแอกซ่าประกันภัย