อั๊คโซ่ โนเบล รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม [PR]

อั๊คโซ่โนเบลเมื่อเร็วๆ นี้ คุณกิตติศักดิ์ อยู่กิจติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล ประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีชั้นนำระดับโลก เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 ในระดับประเทศ ซึ่งเป็นรางวัลระดับทอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในฐานะบริษัทที่มุ่งส่งเสริมด้านความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของบริษัทฯ ในการสร้างความยั่งยืนในภาคธุรกิจ

- Advertisement -

คุณกิตติศักดิ์ อยู่กิจติชัย  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล ประเทศไทย  ได้กล่าวว่า “ในนามของบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งรางวัลนี้เราขอมอบให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ เราใส่ใจในพนักงานทุกคนและเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไป”

ความยั่งยืนคือส่วนสำคัญในการดำเนินงานของ อั๊คโซ่ โนเบล โดยความยั่งยืนนั้นผสมผสานอยู่ในทุกส่วนของภาคธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนปฏิบัติการจนถึงผลิตภัณฑ์ อั๊คโซ่ โนเบล ต่อยอดความยั่งยืนผ่านแนวคิดแพลเน็ต พอสซิเบิล (Planet Possible) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ลดลงตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) ซึ่งการดำเนินงานด้านความยั่งยืนนี้ยังรวมถึงในด้านเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร และสังคม