Tag: Akzol Nobel

อั๊คโซ่ โนเบล รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม [PR]

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณกิตติศักดิ์ อยู่กิจติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล ประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีชั้นนำระดับโลก เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย...
- Advertorial -