โฆษณาลึกซึ้ง “มรดก” มากกว่ามอบของล้ำค่า แต่คือการสืบทอด “เจตนารมณ์” จากรุ่นสู่รุ่น

central chitlom embassy heritage

“มรดก” หมายถึง ของสำคัญของครอบครัวที่ถูกเก็บรักษาและส่งมอบให้กับลูกหลานรุ่นสู่รุ่นด้วยความรัก ทำให้เกิดคุณค่าทางจิตใจที่ไม่มีวันลืมเลือนทั้งผู้ให้และผู้รับ  ดังนั้นมรดกจึงไม่เป็นเพียงแค่สิ่งของเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงการสืบทอดเจตนารมณ์อันดีงามและการดำรงรักษาคุณค่า ความรัก ความผูกพัน ที่ทุกคนในครอบครัวต่างได้รับรู้ ร่วมประสบการณ์และคุ้นเคยมาตลอด

- Advertisement -

ดังเช่นโฆษณาปริ้นท์ชุดนี้ของเซ็นทรัลเล่าถึงการส่งต่อของสำคัญอย่างรถวินเทจที่รุ่นพ่อดูแลรักษาไว้ พร้อมกับยังสื่อถึงความผูกพันของคนต่างรุ่นได้อย่างลงตัวผ่าน Passion ของรุ่นพ่อที่ต้องการสอนและปลูกฝังความหมายของรถ classic ที่รุ่นพ่อรักษาคุณค่าเอาไว้ เพื่อส่งต่อสิ่งสำคัญเป็นมรดกล้ำค่าให้แก่ลูกหลาน

กาลเวลาได้ส่งต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนมาหลากรุ่นและตลอดระยะเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษ “เซ็นทรัล”ในฐานะผู้บุกเบิกค้าปลีกในประเทศไทยได้ขยายธุรกิจครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ กลายเป็นพื้นที่แห่งความผูกพันของครอบครัว ที่ตอบสนองความต้องการครบถ้วนอย่างห้างเซ็นทรัลชิดลมซึ่งมีพร้อมทุกสิ่งอีกทั้งการดูแลใส่ใจดุจคนในครอบครัว และห้างสุดหรูล่าสุดศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ที่พร้อมสรรพด้วยสินค้าแบรนด์คุณภาพทรงคุณค่าระดับโลกมาเติมเต็มให้เซ็นทรัลครบสมบูรณ์แบบมากขึ้น

เราจึงเห็นภาพคุ้นตาที่คนหลากรุ่นหลายครอบครัวต่างใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อส่งต่อความสุข ส่งต่อแนวความคิดดีๆ ในทุกวันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซีและห้างเซ็นทรัลชิดลม นับเป็นสถานที่ที่ทำให้รุ่นพ่อและรุ่นลูกได้ร่วมใช้ชีวิต เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาพสะท้อนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแบ่งปันและการส่งต่อมรดกทรงคุณค่าที่คนในครอบครัวต่างมอบให้แก่คนทุกรุ่นพร้อมเป็นสถานที่สร้างความสุขต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทุกคน

ขอเชิญสัมผัสวัฒนธรรมแห่งความสุข จากรุ่นสู่รุ่น วันนั้น วันนี้ และวันหน้า ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี