ตามสัญญา ‘นีลเส็น’ ประกาศมั่นใจระบบเรตติ้ง หลังจากเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 2,400 ตัวอย่าง

nielsen-logo-black

นีลเส็น (nielsen) ประกาศเริ่มใช้ผลการวัดเรตติ้งใหม่ที่ได้จากการเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างจาก 2,200 ครัวเรือน เป็น 2,400 ครัวเรือน โดยตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นของนีลเส็นซึ่งเป็นผู้ตรวจวัดอิสระนั้นได้ถูกใช้ในการวัดผลการดำเนินการและถูกใช้ทางธุรกิจอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

- Advertisement -

ทั้งนี้ประโยชน์ของการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างต่ออุตสาหกรรมคือ หนึ่ง เพิ่มความแม่นยำของผลการวัดทางด้านสถิติ สอง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลงลึกในส่วนของประชากรศาสตร์ (demographic) ได้มากขึ้น และสาม สามารถวิเคราะห์เรตติ้งของรายการบางรายการที่ก่อนหน้านี้มีหน่วยตัวอย่างไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ได้

“นีลเส็นได้มีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับลูกค้าและอุตสาหกรรม และจะยังคงดำเนินการพัฒนาต่อไปตามที่ได้วางแผนไว้ โดยจะมีการเพิ่ม จำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 3,000 ครัวเรือนภายในปี 2017 ทั้งนี้ มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าทางนีลเส็นจะยังมีการดำเนินธุรกิจต่อในปีหน้าหรือไม่ ก็อยากจะขอย้ำว่านีลเส็นจะยังคงดำเนินการต่อไปทั้งในรูปแบบของการวัดเรทติ้งทีวีและออนไลน์ และจะพัฒนาการวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมาตรฐานการวัดที่แม่นยำ และมอบความสม่ำเสมอในการวัดผลทางกลยุทธ์ให้กับลูกค้ารวมไปถึงตอบรับความต้องการและเพื่อประโยชน์ของทางอุตสาหกรรม” กล่าว สินธุ์ เภตรารัตน์, กรรมการผู้จัดการธุรกิจมีเดียนีลเส็น (ประเทศไทย)

นอกเหนือจากการวัดเรตติ้งทีวีแล้ว นีลเส็นได้มีความคืบหน้าในการพัฒนาเซอร์วิสวัดเรตติ้งโฆษณาออนไลน์ (Digital Ad Ratings) ที่มีการใช้บริการจากเจ้าของสินค้าทั้งในและต่างประเทศหลากหลายเจ้าอยู่ ณ ขณะนี้ โดยนีลเส็นได้มีการประกาศแผนการขยายเซอร์วิสวัดเรตติ้งโฆษณาออนไลน์ สู่ตลาดใหม่อีก 8 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วย โปแลนด์ , ตุรกี , ฮ่องกง, ไต้หวัน , แอฟริกาใต้, เปอร์โตริโก, ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ พร้อมกับการเพิ่มการวัดผลจากมือถือในตลาดที่มีการส่งมอบเซอร์วิสวัดผลโฆษณาออนไลน์อยู่แล้วอีก 8 ประเทศประกอบด้วย ประเทศไทย , สิงคโปร์, อินโดนีเซีย , มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ , อินเดีย, เม็กซิโก และญี่ปุ่น โดยการขยายตลาดของเซอร์วิสวัดเรตติ้งโฆษณาออนไลน์นี้จะทำให้นีลเส็นสามารถเห็นภาพรวมของแคมเปญบนดิจิตัลทั้งหมดข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งตั้งแต่มีการเปิดตัวการให้บริการนี้ในปี 2011 Digital Ad Ratings ได้กลายเป็น มาตรฐาน (currency)ในการวัดเรตติ้งแคมเปญโฆษณาพร้อมตัวชี้วัดที่เป็นสกุลเดียวกันที่สามารถนำมาเทียบได้กับเรตติ้งโทรทัศน์ในอุตสาหกรรม ทั่วโลก

“เรามุ่งเน้นที่การส่งมอบการวัดแบบโททอล ออเดียนซ์ (การสำรวจเรตติ้งของผู้บริโภคจากการบริโภคสื่อทุกประเภท) ของนีลเส็นซึ่งเป็นการวัดทั้งเนื้อหารายการและโฆษณาและเราเห็นความก้าวหน้าที่น่าทึ่ง ซึ่งการขยายตัวทั่วโลกอย่างต่อเนื่องของเซอร์วิสวัดเรตติ้งโฆษณาออนไลน์ พร้อมกับการวัดผลจากมือถือนี้ ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตของงบโฆษณา ใน ตลาดเหล่านี้” กล่าว Steve Hasker, Global President และ Chief Operating Officer, นีลเส็น

K_Sinthu nielsen bangkok
สินธุ์ เภตรารัตน์

“เรามีความยินดีมากที่ได้ร่วมมือกับทีมของนีลเส็นและได้นำเอา เซอร์วิสวัดเรตติ้งโฆษณาออนไลน์ (Digital Ad Ratings) มาใช้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) จากโปรแกรมแมติก แคมเปญที่เราทำให้กับลูกค้า CPG ชั้นนำหลายรายให้ได้มากที่สุด” กล่าว Sanchit Sanga, Chief Digital Officer, Mindshare Asia Pacific “ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่นำเอาเซอร์วิสวัดเรตติ้งโฆษณาออนไลน์มาใช้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ เราก็หวังว่านีลเส็นจะยังคงพัฒนาต่อไปในเรื่องของการวัดการเข้าถึง (Reach) และความถี่ในการชม (Frequency) ข้าม device ต่างๆ รวมถึงการวัดเรตติ้งในแอปพลิเคชั่น และการส่งมอบรายงานที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพที่สูงสุด”

ยิ่งไปกว่านั้น นีลเส็นได้มีการพัฒนาและเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวในส่วนของเซอร์วิสการวัดเรทติ้งรายการออนไลน์ (Digital Content Ratings) ที่มีการชมรายการจากมือถือ ในปลายปีนี้ โดยเชื่อว่าการวัดเรตติ้งที่ครอบคลุมรายการบนออนไลน์และทีวีโดยใช้มาตราการตรวจวัดในสกุล (currency) เดียวกันนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผล ช่วยให้นักโฆษณาและเจ้าของสื่อเข้าใจภาพรวมของพฤติกรรมผู้ชมรายการอย่างแท้จริง ซึ่งนีลเส็นคือหน่วยงานตรวจวัดอิสระ ที่ได้รับการยอมรับ (ENDORSED) และใช้งานอย่างแพร่หลายจากทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน มากว่า 30 ปี และกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนีลเส็นมีการสร้างมาตรฐานในการวัดและได้รับการยอมรับจาก Media Rating Council ในประเทศอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของบริษัทวิจัยผู้วัดข้อมูล

ตัวอย่าง Digital Ad Ratings Output

digita ads rating nielsen 1

digita ads rating nielsen 2

digita ads rating nielsen 3