8 ปี เอพี ฮอนด้า ปลุกปั้น “นักการตลาดเลือดใหม่” จุดไฟฝันให้เยาวชนทั่วไทย

ap honda marketin plan contest 2

ก้าวสู่ปีที่ 8 แล้ว สำหรับรางวัล Marketing Plan Contest by A.P. Honda เวทีประกวดเพื่อจุดประกายความฝันให้เยาวชนไทย การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถด้านการตลาดทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สู่การเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ที่มีความสามารถรอบด้านและมีฝีมือในโลกของการทำงานจริง เริ่มตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ การเขียนแผนงาน และการนำมาแผนงานมาปฏิบัติจริงเพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งจะเป็นประตูสำคัญสู่ชีวิตในการทำงานหลังจบการศึกษา สิ่งที่สำคัญอีกประการของโครงการนี้ก็คือโอกาสที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการบริหารเงินทุนในการทำการตลาดอีกด้วย

- Advertisement -

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย กล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการประกวดแผนการตลาดหรือ Marketing Plan Contest ครั้งนี้ว่า…อยู่ภายใต้โครงการเอ.พี.ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย ที่ฮอนด้าตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

ผู้ที่ชนะเลิศในโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นของจริง เพราะนี่คือเวทีที่มีมาตรฐานสูงและคัดสรรอย่างจริงจัง ทั้งคิดคอนเซปต์, เขียนแผนงาน และนำแผนนั้นมาปฏิบัติจริง ที่สำคัญคือผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้วิธีการบริหารเงินทุนในการทำการตลาดด้วย

เราแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงแรก…เราอบรมเนื้อหาด้านการตลาดและการจัดกิจกรรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในแวดวงการตลาด, ช่วงที่ 2 เราเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอแผนการตลาดและความคิดสร้างสรรค์ต่อหน้าคณะกรรมการ และช่วงสุดท้าย…คณะกรรมการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ แล้วให้นักศึกษานำแผนการตลาดนั้นมาปฏิบัติจริงผ่านการทำกิจกรรม (Event) สู่กลุ่มเป้าหมายเป็นเวลา 1 วัน  โดยเอ.พี.ฮอนด้าและร้านผู้จำหน่ายฯในพื้นที่คอยให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณและอุปกรณ์

จากการแข่งขันที่เข้มข้น สุดท้ายเราก็ได้ทีมผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดแผนการตลาดครั้งนี้  รายชื่อทีมชนะเลิศได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลในปีนี้

1. แชมป์กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ทีมSmart man จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ap honda marketin plan contest 1

2. แชมป์ภาคเหนือ ได้แก่ทีมMr. Unblocker มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่

ap honda marketin plan contest 5

3. แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ทีมCreative Difference จาก ม.ราชภัฎอุบลราชธ่านี

ap honda marketin plan contest 4

4. แชมป์ภาคใต้ ได้แก่ทีมLet’s get MOOVE จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา

ap honda marketin plan contest 6

5. แชมป์ภาคกลาง ได้แก่ทีมStrong team จากโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ จ.สุพรรณบุรี

ap honda marketin plan contest 3