“เอไอเอส” แจงลูกค้าเอไอเอสใช้งานบนคลื่น 900MHz ใน Lot 1 / 5MHz [PR]

ais

“เอไอเอส” ชี้แจง ลูกค้าเอไอเอสใช้งานบนคลื่น 900MHz  ใน Lot 1 เพียง 5 MHz เท่านั้นในการดูแลลูกค้าในระบบอย่างต่อเนื่อง ระบุเป็นช่วงคลื่นที่ กสทช. ยังดูแลอยู่ พร้อมยินดีจ่ายค่าเช่าใช้คลื่น

            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ  กสทช.ได้มีมติไม่อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)หรือ เอไอเอส   ขยายมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ และรับทราบแนวทางที่บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอให้ เอไอเอส สามารถใช้งานคลื่นความถี่ 900 MHz       จำนวน 10 MHz ในส่วนของบริษัทต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อดูแลลูกค้าให้สามารถใช้งานได้ต่อ โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าใช้งานคลื่นความถี่ให้ ทรูมูฟ เอช จำนวน 450 ล้านบาทต่อเดือน ในการนี้ กสทช.ได้เป็นเจ้าภาพเชิญประชุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาเจรจากันในวันที่ 9 มีนาคม 2559

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เอไอเอส ได้พยายามมุ่งมั่นดูแลลูกค้าทุกรายที่อยู่บนระบบคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และได้เตรียมแผนรองรับผลกระทบอย่างดีทุกวิถีทาง ประกอบด้วย 1.การทำจดหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ  กสทช. ถึง 3 ครั้งคือ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ,วันที่ 4 มกราคม 2559 และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อขอให้ชะลอการสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz  อย่างน้อยถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อให้เวลาลูกค้าที่เหลืออยู่ดำเนินการโอนย้ายได้ทัน 2. จัดเตรียมเครื่องโทรศัพท์มือถือทดแทนให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่ยังคงถือเครื่อง 2G  ให้เปลี่ยนเป็น 3G หรือ 4G และ3.เดินหน้าขยายเครือข่าย 3G และ4G อย่างต่อเนื่องด้วยงบประมาณ 40,000 ล้านบาท

แม้ว่าเอไอเอสจะได้ดำเนินการทุกวิถีทางแล้วแต่เนื่องด้วย เอไอเอส มีลูกค้ามากถึงกว่า 40 ล้านราย ส่งผลให้ยังคงมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ในบนระบบคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาการเยียวยาออกไป

ในส่วนข้อเสนอของ ทรูมูฟ เอช ที่ได้ยื่นผ่าน กสทช.มานั้น เอไอเอส ขอขอบคุณในความปรารถนาดี แต่ เอไอเอส ไม่อาจรับข้อเสนอดังกล่าวได้ เนื่องจากคลื่นของ ทรูมูฟ เอช อยู่ที่ Lot 2 ในปัจจุบัน เอไอเอส ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 900MHz  ใน Lot ที่ 1 ซึ่งยังไม่มีการติดต่อมาชำระเงินค่าประมูล การที่จะเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz  ใน Lot ที่ 2 ของ ทรูมูฟ เอช จึงกระทำไม่ได้ในเวลาอันสั้น อีกทั้งขอเสนอของเอไอเอสที่มีไปยัง กสทช.นั้น  เอไอเอส ต้องการใช้คลื่น 900 MHz ใน Lot ที่ 1 เพียง 5 MHz  ซึ่งเอไอเอสได้เสนอเรื่องขอใช้คลื่นดังกล่าวกับกสทช.เพื่อพิจารณาคลื่นให้เอไอเอส ได้นำไปใช้ในการดูแลผู้ใช้บริการต่อไป

อย่างไรก็ตาม เอไอเอส เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายทั้งภาครัฐอย่างกสทช.หรือในภาคเอกชนอย่างผู้ให้บริการทุกรายต่างมีความตั้งใจในการดูแลผู้บริโภคมาโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการใช้บริการระบบสื่อสารในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในครั้งนี้