ทีเอ็มบี เปิด “สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า-ส่งออก” โทร. 02-676-8030 [PR]

TMBทีเอ็มบี เดินหน้าสู่การเป็นธนาคารเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศสำหรับลูกค้าธุรกิจ และมุ่งเน้นสนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอี ให้สามารถทำธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างง่ายขึ้น ล่าสุดเปิดตัว “สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า-ส่งออก โทร. 02-676-8030” (TMB SME FX & International Trade Hotline)

เพื่อลูกค้าเอสเอ็มอีรายเล็ก เพื่อลูกค้าเอสเอ็มอีรายเล็ก เตรียมรับการฟื้นตัวของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก โดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

- Advertisement -

– ด้านบริการโอนเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศพร้อมข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน

– ด้านธุรกรรมระหว่างประเทศ

– เรื่องวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีรายเล็กมีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น และมีความมั่นใจในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น และเติบโตได้เต็มศักยภาพ

TMB2

“สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า-ส่งออก” พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
โทรศัพท์ 02-676-8030 วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร