เอสซี แอสเสท แต่งตั้งกรรมการคนใหม่ [PR]

K.Vilasineeบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ  ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 ประกาศชื่อกรรมการใหม่

โดยแต่งตั้ง นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการบริหาร แทนนางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา

- Advertisement -