ดันน์ฮัมบี้ เผยสื่อโฆษณา ณ จุดขายใน เทสโก้ โลตัส โตมากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ [PR]

คุณเล็กดันน์ฮัมบี้ บริษัทชั้นนำผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาเผยผลประกอบการของสื่อโฆษณา ณ จุดขายใน เทสโก้ โลตัส โตถึง 25 เปอร์เซ็นต์ในปี 2558

ดันน์ฮัมบี้ได้นำเสนอแคมเปญสื่อโฆษณาใน เทสโก้ โลตัส มากกว่า 460 แคมเปญสำหรับสินค้ามากกว่า 140 แบรนด์   โดยลูกค้าส่วนมากเป็นแบรนด์สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค หรือ สินค้าจำพวก FMCG นอกจากนี้ยังมีสินค้าในหมวดหมู่อื่นๆ ที่ใช้บริการสื่อโฆษณา ณ จุดขายจากดันน์ฮัมบี้ อาทิ ยานยนต์ ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

- Advertisement -

 ด้วยการนำเอาประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ มาผนวกเข้ากับโปรแกรมในระบบดิจิตอลที่ทันสมัย รวมถึงการวัดประสิทธิผลของสื่อโฆษณา มีผลทำให้สื่อโฆษณา ณ จุดขายของ ดันน์ฮัมบี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก

“เราพบว่าแบรนด์สินค้าจำพวกอุปโภคบริโภคยังคงมีการลงทุนกับสื่อโฆษณา ณ จุดขายในเครือข่ายของ เทสโก้ โลตัส เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะแบรนด์สินค้าได้เล็งเห็นโอกาสที่จะสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภคของพวกเขาผ่านทางช่องทางนี้ เนื่องจากสามารถวัดผลการลงทุนได้อย่างแม่นยำในสินค้าแต่ละชนิด”

“พูดได้ว่า สื่อโฆษณา ณ จุดขาย เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแผนการตลาดตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่ดีที่สุด”  ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้างาน คอนเน็คมีเดีย บริษัท ดันน์ฮัมบี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

จุดเด่นของ สื่อโฆษณา ณ จุดขาย คือการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้นักการตลาดสามารถนำทางผู้บริโภคไปยังที่ตั้งของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าแบรนด์เดิม ถือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ซึ่งนำไปสู่การเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์สินค้าและช่วยเรื่องยอดการขายในระยะยาวได้

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโต คือ การที่คนในประเทศไทยใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดช่องทางใหม่ในการทำการตลาดที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณา ณ จุดขาย