7-Eleven ร่วมระลึกพระคุณครูผ่านภาพยนตร์ “เชิดชูพระคุณครู” จากเรื่องจริงของโรงเรียนไม้หลังเก่าย่านนานา [PR]

7-Eleven_Pr News Pic2ในวันครูของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม เป็นวาระที่ 7-Eleven ขอใช้โอกาสนี้ร่วมเชิดชูและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันระลึกถึงพระคุณของคุณครู ผ่านภาพยนตร์ที่มีเนื้อหานำเสนอเรื่องราวของครูผู้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

และในวันครูปีนี้ก็เช่นกัน 7-Eleven ขอเชิดชูพระคุณของคุณครูอีกหนึ่งท่าน ผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณของครูผู้ให้อย่างแท้จริง คุณครูท่านนั้นคือ ม.ร.ว. รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนวรรณวิทย์ โรงเรียนไม้เก่า ๆ เล็ก ๆ ท่ามกลางตึกสูงในย่านนานา และยังได้รับความกรุณาจาก ม.ร.ว. รุจีสมร มาเป็นผู้เล่าเรื่องราวของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยตัวเอง แม้ในวันนี้ท่านจะมีอายุ 96 ปีแล้ว

- Advertisement -

เรื่องราวอันทรงคุณค่าเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 ที่โรงเรียนไม้แห่งนี้รับนักเรียนที่มีฐานะยากจนเข้าเรียน โดยเก็บค่าเล่าเรียนเพียงภาคเรียนละ 1,702 บาท สำหรับชั้นประถม และ 1,317.50 บาท สำหรับชั้นมัธยม ถึงอย่างนั้นนักเรียนบางคนที่ไม่มีเงินพอจ่ายค่าเล่าเรียน ครูรุจีสมร ก็ยังอนุญาตให้ผ่อนชำระได้ นักเรียนบางคนสวมถุงเท้าขาด ๆ  เสื้อผ้าเก่า ครูรุจีสมรก็เสียสละเงินส่วนตัวซื้อเสื้อผ้าให้นักเรียนใหม่อย่างเต็มใจ เพราะ “เงิน คือเศษกระดาษ แต่เด็ก มีชีวิตจิตใจ ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี”

แม้จะตั้งถูกล้อมกรอบไปด้วยตึกสูง ซึ่งบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าที่ดินผืนนี้จะราคาสูงลิบลิ่วแค่ไหน แต่ครูรุจีสมรก็ปฏิเสธเงินที่ได้รับข้อเสนอมา เพื่อให้โรงเรียนได้ดำรงอยู่ต่อไป เพราะอนาคตของเด็กวรรณวิทย์ “ประเมิณค่าไม่ได้”

ที่นี่ยังมีคุณครูผู้ให้อีกหลายท่านที่อุทิศตนเพื่ออนาคตของชาติตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ ไม่เพียงแต่สอนสั่งให้ความรู้เท่านั้นแต่ยังอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนอีกด้วย ทำให้โรงเรียนไม้แห่งนี้ที่อาจจะเป็นเพียงโรงเรียนเก่า ๆ เล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่กลางย่านธุรกิจ แต่คุณค่านั้นกลับยิ่งใหญ่เหลือคณานับ

คลิกชมภาพยนตร์ เชิดชูพระคุณครู โดย 7-Eleven และรำลึกถึงพระคุณของคุณครูผู้เสียสละและมีแต่คำว่าให้ไปพร้อม ๆ กันที่นี่