เอมสตาร์ ครบรอบ 10 ปี เผยกลยุทธ์ Vinfo Content ดันยอดโตก้าวกระโดด

5-Multi-Pro

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด  ครบรอบปีที่ 10  เปิดเกมส์รุกขยายธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้นจากตลาด AEC โดยขยายสาขาไปยังประเทศพม่า และ เวียดนาม  อีกทั้งเดินหน้าต่อเนื่องกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อ ดิจิตอล ในรูปแบบ VInfo Content (VDO Infographic content) ส่งผลทำให้ลูกค้าเกิดความชื่นชอบในแบรนด์ (Brand Preference) และทำให้ดันยอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด

- Advertisement -

ในแง่กลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่มากขึ้น  จึงใช้กลยุทธ Target Cycling Strategy (ปรับกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของฐานลูกค้าในทศวรรษหน้าเพื่อเสริมกลุ่มเป้าหมายที่อายุเยอะในปัจจุบัน) โดยปรับแบรนด์ให้ใกล้กับ Generation ต่อไปที่เป็นกลุ่มวัยกำลังจะมีบทบาทสำคัญมากในตลาดไทยอีก 5 ปี  อันประกอบไปด้วยกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ซึ่งจากผลวิจัย Social Listening เดือน Jun-Aug 2558, พบความต้องการของกลุ่มคน Gen Y, Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะ NOWISM  ความอดทนต่ำ และชอบเสพเนื้อหาแบรนด์ที่ย่อยง่าย  แตกต่าง และน่าสนใจ

3-P8130084-copy

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จึงเห็นโอกาสทางการตลาดจาก  ผลวิจัย Social Listening เตรียมรุกตลาดด้วยกิจกรรมการตลาดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ โดยเน้นการสื่อสารสินค้าในรูปแบบ สนุกๆ สบายๆ อีกทั้งต้องมีการจัดทำเนื้อหาในการสื่อสารให้ครอบคลุม ทุกตลาด (Regional Marketing) และสอดคล้องกับ Key Performance Index (KPI) ของแบรนด์ด้านในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุดปรับการสื่อสารของสินค้าด้านคุณประโยชน์ของสินค้าที่มีความซับซ้อนและมีการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอย่างโปรตีนผง มัลติโปร (Multi Pro Protein by Aimstar Network) ผ่าน Vinfo Content  (VDO Infographic Content)อันเป็นผลให้เนื้อหาความหลากหลายด้านคุณประโยชน์ และรูปแบบการบริโภคสินค้า กลายเป็นสิ่งที่เสพได้ง่ายและตรงใจความชื่นชอบในการเสพเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย (คนรุ่นใหม่) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโปรตีน ในมุมมองที่แตกต่าง ของหลายกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ เป็นไปในเชิงบวกจากการวัดผลผ่าน Social Listening, Jun-Aug 2015

จากการทำกิจกรรมข้างต้นทำให้แบรนด์พยายามเดินเข้าใกล้กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยสื่อสารด้วยความเข้าใจ รวมถึงการเปิดตัว วีดีโอ คอนเทนต์ ในแบบที่กล่มเป้าหมายของแบรนด์ชื่นชอบ ส่งผลให้ยอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด อันเนื่องมาจาก กลุ่มนักธุรกิจมนำเนื้อหาของ VDO Clip ตัวใหม่ มาปรับใช้ในการสนับสนุนการขายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นผลของการปรับใช้สื่อและเครื่องมือทางการตลาด แบบครบวงจรณ์เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจและเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างน่าสนใจ

6-PC030067-2

[Advertorial]