HomeBrand Move !!เอมสตาร์ ครบรอบ 10 ปี เผยกลยุทธ์ Vinfo Content ดันยอดโตก้าวกระโดด

เอมสตาร์ ครบรอบ 10 ปี เผยกลยุทธ์ Vinfo Content ดันยอดโตก้าวกระโดด

แชร์ :

5-Multi-Pro

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด  ครบรอบปีที่ 10  เปิดเกมส์รุกขยายธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้นจากตลาด AEC โดยขยายสาขาไปยังประเทศพม่า และ เวียดนาม  อีกทั้งเดินหน้าต่อเนื่องกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อ ดิจิตอล ในรูปแบบ VInfo Content (VDO Infographic content) ส่งผลทำให้ลูกค้าเกิดความชื่นชอบในแบรนด์ (Brand Preference) และทำให้ดันยอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในแง่กลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่มากขึ้น  จึงใช้กลยุทธ Target Cycling Strategy (ปรับกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของฐานลูกค้าในทศวรรษหน้าเพื่อเสริมกลุ่มเป้าหมายที่อายุเยอะในปัจจุบัน) โดยปรับแบรนด์ให้ใกล้กับ Generation ต่อไปที่เป็นกลุ่มวัยกำลังจะมีบทบาทสำคัญมากในตลาดไทยอีก 5 ปี  อันประกอบไปด้วยกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ซึ่งจากผลวิจัย Social Listening เดือน Jun-Aug 2558, พบความต้องการของกลุ่มคน Gen Y, Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะ NOWISM  ความอดทนต่ำ และชอบเสพเนื้อหาแบรนด์ที่ย่อยง่าย  แตกต่าง และน่าสนใจ

3-P8130084-copy

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จึงเห็นโอกาสทางการตลาดจาก  ผลวิจัย Social Listening เตรียมรุกตลาดด้วยกิจกรรมการตลาดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ โดยเน้นการสื่อสารสินค้าในรูปแบบ สนุกๆ สบายๆ อีกทั้งต้องมีการจัดทำเนื้อหาในการสื่อสารให้ครอบคลุม ทุกตลาด (Regional Marketing) และสอดคล้องกับ Key Performance Index (KPI) ของแบรนด์ด้านในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุดปรับการสื่อสารของสินค้าด้านคุณประโยชน์ของสินค้าที่มีความซับซ้อนและมีการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอย่างโปรตีนผง มัลติโปร (Multi Pro Protein by Aimstar Network) ผ่าน Vinfo Content  (VDO Infographic Content)อันเป็นผลให้เนื้อหาความหลากหลายด้านคุณประโยชน์ และรูปแบบการบริโภคสินค้า กลายเป็นสิ่งที่เสพได้ง่ายและตรงใจความชื่นชอบในการเสพเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย (คนรุ่นใหม่) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโปรตีน ในมุมมองที่แตกต่าง ของหลายกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ เป็นไปในเชิงบวกจากการวัดผลผ่าน Social Listening, Jun-Aug 2015

https://www.youtube.com/watch?v=7oH4QQ0fK94

จากการทำกิจกรรมข้างต้นทำให้แบรนด์พยายามเดินเข้าใกล้กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยสื่อสารด้วยความเข้าใจ รวมถึงการเปิดตัว วีดีโอ คอนเทนต์ ในแบบที่กล่มเป้าหมายของแบรนด์ชื่นชอบ ส่งผลให้ยอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด อันเนื่องมาจาก กลุ่มนักธุรกิจมนำเนื้อหาของ VDO Clip ตัวใหม่ มาปรับใช้ในการสนับสนุนการขายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นผลของการปรับใช้สื่อและเครื่องมือทางการตลาด แบบครบวงจรณ์เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจและเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างน่าสนใจ

6-PC030067-2

[Advertorial]


แชร์ :

You may also like