สุดคุ้ม!! ซื้อ Samsung Galaxy S6 / S6 edge ใช้แพ็กเกจฟรี 1 ปี หรือ ส่วนลดค่าใช้บริการ 3,600 บาท

samsung s6 edge

สุดคุ้ม!! ซื้อ Samsung Galaxy S6 / S6 edge ใช้แพ็กเกจฟรี 1 ปี หรือ ส่วนลดค่าใช้บริการ 3,600 บาท  พิเศษลูกค้า AIS ลดค่าเครื่องสูงสุด 2,000 บาท พร้อมผ่อน 0% นาน 10 เดือน เริ่มต้นเพียง 2,290 บาท

- Advertisement -

ลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy S6 / S6 edge ระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 รับสิทธิโปรโมชั่นพิเศษ โดยมีรายละเอียดแคมเปญดังนี้

1. ลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy S6 / S6 edge ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 รับฟรี ข้อเสนอสุดพิเศษในระบบ AIS รายเดือน โดยเลือกรับสิทธิได้ ระหว่าง

A. โทรฟรีเน็ตฟรี 1 ปี : โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าบริการรายเดือน 299 บาท นาน 12 เดือน
(โปรโมชั่นหลัก)

ค่าบริการ
รายเดือน
(ไม่รวม VAT)
โทรฟรี (ต่อรอบบิล)Internet
จำนวนสูงสุด
Wifiนาน
(รอบบิล)
ทุกเครือข่ายในเครือข่ายAIS
299 บาท
0 บาท
100 นาทีฟรี 05-17น.
(สูงสุดครั้งละ 1 ชม.)
 750MB*AIS Wifi
ไม่จำกัด
12
§  ค่าบริการส่วนเกินโทรนาทีละ 1.5 บ., SMS ข้อความละ 3 บ., MMS ข้อความ 4 บ.§  หลังจากครบ 750MB สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64Kbps

B. ส่วนลดค่าใช้บริการรวม 3,600 บาท (300 บาท นาน 12 เดือน)

(แพ็กเกจเสริม)

– รับส่วนลดค่าใช้บริการในระบบ AIS รายเดือน เดือนละ 300 บาท (รวม VAT) นาน 12 เดือน ลูกค้าสามารถรับสิทธิได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักที่ใช้อยู่

– ลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy S6 / S6 edge จากค่ายอื่น สามารถรับเลือกสิทธิ์ได้ เพียงแสดงใบเสร็จรับเงิน ระบุวันที่ซื้อเครื่องฯ ภายใน 20 ก.ค. – 31 ส.ค. 2558

– รับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้าจดทะเบียนเลขหมายใหม่ , ลูกค้าปัจจุบันในระบบ AIS รายเดือน, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือ เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

สามารถรับสิทธิ “โปรโมชั่นฟรีค่าบริการรายเดือน 299 บาท” หรือ “ส่วนลดค่าใช้บริการ 300 บาท” นาน 12 เดือน ได้เฉพาะเครื่องโทรศัพท์ฯ ที่ซื้อระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 เท่านั้น

สามารถเลือกรับสิทธิ “โปรโมชั่นฟรีค่าบริการรายเดือน 299 บาท” หรือ “ส่วนลดค่าใช้บริการ 300 บาท” ได้เพียงรายการใด รายการหนึ่ง เท่านั้น และจำกัดสิทธิ 1 เครื่อง (IMEI) ต่อ 1 เลขหมาย

สิทธิ “โปรโมชั่นฟรีค่าบริการรายเดือน 299 บาท” หรือ “ส่วนลดค่าใช้บริการ 300 บาท” จะสิ้นสุดทันที หากมีการโอนเปลี่ยนเจ้าของเลขหมาย , ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน หรือ ถูกยกเลิกการให้บริการ เนื่องจากค้างชำระค่าใช้บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าบริการรายเดือน 299 บาท

สิทธิโทรฟรี และ Internet ที่กำหนด สามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิล ไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปรอบบิลถัดไปได้

สิทธิโทรฟรีตามแพ็กเกจ ไม่รวมการใช้ VDO Call

อัตราค่าบริการส่วนเกิน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลูกค้าปัจจุบัน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นรายการดังกล่าว

กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นเป็นรายการอื่น จะไม่สามารถขอเปลี่ยนกลับมาใช้บริการโปรโมชั่นพิเศษ “ฟรีค่าบริการรายเดือน 299 บาท” ได้อีก

ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน ที่มี ยอดค่าใช้บริการค้างชำระ เกินวันที่กำหนดชำระ (Due Date) จะต้องชำระค่าใช้บริการคงค้างก่อนรับสิทธิสมัครโปรโมชั่น “ฟรีค่าบริการรายเดือน 299 บาท”

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดค่าใช้บริการรวม 3,600 บาท (300 บาท นาน 12 เดือน)

ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าใช้บริการเดือนละ 300 บาท (นาน 12 เดือน) โดยระบบหักชำระค่าใช้บริการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน (โดยประมาณ) และมีการส่ง SMS แจ้งให้ลูกค้าทราบ

กรณีลูกค้าไม่มียอดค่าใช้บริการค้างชำระ ระบบจะบันทึกเป็น รายการค่าใช้บริการชำระล่วงหน้า เพื่อหักชำระค่าใช้บริการที่จะเรียกเก็บในรอบบิลถัดไป (พร้อมรายการแสดงในใบแจ้งค่าใช้บริการ)

ส่วนลดค่าใช้บริการ 300 บาท เป็นอัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า