เอาคำว่า “แม่ ” ออกจากคำหยาบ แคมเปญมาแรงรับวันแม่ปี 58

GQ mothers day 2015

ทุกคนเคารพและรัก “แม่” ของเรา  เนื่องจากแม่คือ… ผู้ให้กำเนิด ผู้ให้น้ำนม ผู้เลี้ยงดู ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ให้อภัย ผู้เสียสละ ผู้มีพระคุณ ผู้รักเราเสมอ มีพระคุณล้นมากมาย … แต่หลายครั้งที่เราสบถหรือด่าออกมาด้วยคำว่า  …..แม่ , แม่…. , แม่ง…  หรือ แมร่ง…  GQ ประเทศไทย และเอเย่นซี่ BBDO Proximity Bangkok จึงร่วมกันรณรงค์เลิกใช่คำว่า “แม่” ในคำด่า หรือ คำหยาบต่างๆ  ตั้งแต่วันแม่ปีนี้เป็นต้นไป  โพสรูปนี้และติด hashtag นี้ #เอาคำว่าแม่ออกจากคำหยาบ #SwearNoMother

- Advertisement -