ครั้งแรกในเอเชีย เผยเคล็ดลับทำงานให้ประสบความสำเร็จ GETTING THINGS DONE จาก นักคิดระดับโลก David Allen

David allen

เคยหรือไม่ ที่ต้องจัดการกันสถานการณ์ที่ยุ่งยากต่างๆเหล่านี้พร้อมๆกัน ทั้งเรื่องส่วนตัว งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ งานที่เร่งด่วน งานที่ต้องรีบตัดสินใจ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญ ละบริหารได้อย่างถูกวิธี ละได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลักสูตร GETTING THINGS DONE จะช่วยให้การทำงานและชีวิตของคุณประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย

- Advertisement -

เรียนรู้เคล็ดลับจากนักคิดระดับโลก David Allen “เมลล์เป็นร้อย ประชุมเป็นล้าน งานก็ต้องส่ง ยอดก็ต้องทำ ทำอย่างไรก็ไม่เสร็จ ทำให้เสร็จ ต้อง Getting Things Done”
วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 13:00 – 17:00 น. สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มีบริการแปลภาษา ค่าบริการ 1,000 บาท (OPTIONAL) กรุณาแจ้งเมื่อท่านลงทะเบียน

David Allen  คือ ใคร ?

  • หนึ่งในนักคิดที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก
  • 1 ใน 5 ของ executive coaches ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 1 ใน 50 ผู้ได้รับความนิยมในรายชื่อ “50 who matter now”
  • ผู้แต่งหนังสือ Getting Things Done หนังสือ International best seller เกี่ยวกับธุรกิจห่งทศวรรษที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก GTD

– เพิ่มเทคนิคและวิธีการบริหารการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

– เรียนรู้วิธีการสร้างผลลัพธ์ในการทำงาน เพื่อผลงานเหนือความคาดหมาย

– เรียนรู้เทคนิคการจัดการและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วย HORIZONTAL & VERTICAL FOCUS เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

– เข้าใจหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง (lack of space) แม้มีขีดจำกัดเรื่องเวลา

– ค้นพบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำหรับการบริหารงานและ การจัดลำดับความสำคัญก่อน – หลัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

– สร้างระบบการทำงานให้ตนเอง (personal systems) เพื่อบรรลุผลสำเร็จอย่างสูงสุดในการดำเนินชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศุภศิลป์ โทร 0 2250 4681-4 # 104, มือถือ: 08 9122 4711  http://www.m-academy.in.th/register/GTD.php

David allen M academy