อยากเพิ่มยอดขาย? ที่นี่มีคำตอบ “Online Marketing Chula” พิเศษ 3 วัน เท่านั้น! [PR]

OnMKTReal2

พบกับคอร์สดีดีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาไขการตลาดบนโลกไซเบอร์อย่างตรงประเด็น กับอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ คุณเอกชัย ปาริชาติกานนท์ Managing Director จากบริษัท Winter Egency ในเครือของ Rakuten TARAD.com – Digital Marketplace ระดับท็อปของไทย กูรูการสื่อสารการตลาด และการสร้างธุรกิจบน Digital Platform ในหลักสูตร Online Marketing

- Advertisement -

โดยสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ คือ 

 1. ความเข้าใจในการสื่อสารบนโลกดิจิทัล และพฤติกรรมเฉพาะของผู้บริโภค 
 2. เครื่องมือต่างๆ ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกต่อแคมเปญของคุณ 
 3. ระบบและหลักการ eCommerce ทั้งเชิงองค์กร และระดับธุรกิจ SMEs
 4. Success Cases ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจของคุณ

Course Topics:

 • หัวข้อที่ 1: Introduction : digital landscape, consumer behavior and opportunities
  – ปูพื้นฐานการทำ Digital marketing อัพเดทข้อมูลผู้ใช้งาน รวมทั้งพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ล่าสุด วิเคราะห์ถึงเทรนด์และโอกาสในการทำการตลาดออนไลน์
 • หัวข้อที่ 2: Digital marketing tools
  – รู้จักเครื่องมือในการทำ Digital marketing และกลยุทธ์การใช้งานสำหรับเครื่องมือต่างๆ เช่น
  – Search เทคนิคการทำการตลาดบน Google ทั้ง SEM และ SEO
  – Social media การใช้ Social media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram เพื่อการสร้างแบรนด์
  – Mobile กลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคด้วยการทำการตลาดแบบ Direct marketing ผ่าน Mobile
  – Content marketing เทคนิคการสร้าง Content ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
 • หัวข้อที่ 3 : eCommerce
  – โอกาสทางธุรกิจในการทำ eCommerce เทคนิคการเปิดร้านค้าออนไลน์และเพิ่มยอดขายด้วยการทำ Marketing
 • หัวข้อที่ 4: Case studies
  – รวบรวมตัวอย่างของการทำ Digital marketing ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดี
  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

เปิดคอร์สทั้งหมด 3 รอบ
ครั้งที่1 วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 58 l ครั้งที่2วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 58 l ครั้งที่3 วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 58

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Page FB : Online Marketing Chula ,โทรศัพท์ : 081-437-6622 กรนภา
หรือ http://cbatraining2015.com/OnlineMarketing.html ,  https://www.facebook.com/OnlineMKTcu