ม.ธรรมศาสตร์ คว้า 20 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติประจำปี 2015 ณ กรุงเจนีวา [PR]

TU_Geneva Awards

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 43 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

- Advertisement -

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน ปรากฏว่า ผลงานของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 20 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญทองเกียรติยศ 3 รางวัล เหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 3 รางวัล เหรียญทองแดง 3 รางวัล และรางวัลพิเศษ 7 รางวัล ตอกย้ำความสำเร็จการดำเนินนโยบายด้านมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และนับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีที่มีความสำคัญระดับโลก