เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เบาหวาน เบาใจ” คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท

MTL insurance 1

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวประกันชีวิตและสุขภาพรูปแบบใหม่อีก 2 แบบ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของตลาดประกันชีวิตในปัจจุบัน อันเป็นผลจากกลยุทธ์ “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” (Customer Centricity) ที่มุ่งค้นหาความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง

- Advertisement -

แบบแรก คือ “โครงการเมืองไทย โรคร้าย เบาหวาน เบาใจ”ช่วยให้เตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายต่างๆ และโรคเบาหวาน ด้วย 4 จุดขายที่โดดเด่น 1.) คุ้มครองกรณีได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการฟอกไต การเปลี่ยนถ่ายไต และกรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต อันเกิดจากโรคเบาหวาน รวมถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เช่น การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา เบาหวานระยะโคม่า สูงสุดถึง 3,000,000 บาท*

2.) คุ้มครองการเสียชีวิตทั้งจากกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สูงสุดถึง 1,500,000 บาท*3.) คุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง สูงสุด 1,000,000 บาท*4.) กรณีมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา รับเงินครบสัญญา 500,000 บาท*(*สำหรับแผนความคุ้มครอง 4) ซึ่งรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 18-64 ปี

ส่วนแบบที่ 2 เป็น “สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์”มุ่งตอบโจทย์ความอุ่นใจให้มากยิ่งขึ้นด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมเข้าถึงทุกระยะของโรคร้าย คือ 1.) คุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น มากถึง 36 โรคร้ายแรงตามที่กำหนดในสัญญา เช่น โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ตับวาย ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

2.) คุ้มครองการเสียชีวิต ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุสูงสุด 100% ของทุนประกัน 3.) รับผลประโยชน์เพิ่มเติม 10% ของทุนประกัน กรณีต้องเข้ารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ 4.) กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน รับผลประโยชน์เพิ่มเติม 10% และ 5.) คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี (ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่)โดยสัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี

“ปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญมาก และเมื่อเกิดโรคร้ายขึ้นก็กลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแพงมากเช่นกัน ซึ่ง “เมืองไทยประกันชีวิต” พยายามผลักดันให้ประกันชีวิตและสุขภาพเข้ามาช่วยบรรเทาความกังวลจากภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ขณะเดียวกันเราเข้าใจว่าผู้บริโภคแต่ละคนต่างก็มีความกังวลเรื่องสุขภาพและโรคร้ายต่างกัน จึงนำมาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นดังกล่าว เป็นหลักประกันที่สร้างความอุ่นใจ และสามารถใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการได้อย่างมีความสุข” นายสาระ กล่าว./

 

MTL insurance 2