Home Creativity 7-Eleven Thailand ร่วมเชิดชูครูผู้ให้ แชร์ต่อไปไม่รู้จบ

7-Eleven Thailand ร่วมเชิดชูครูผู้ให้ แชร์ต่อไปไม่รู้จบ


7 eleven tacher day

ในทุกๆเดือนมกราคมใครหลายคนอาจคิดถึงการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ หรือเด็กบางคนอาจคิดถึงของขวัญ ที่จะได้ในวันเด็กปีนี้ แต่น้อยคนที่จะคิดถึงวันครู…ในทุกๆ ปี 7-Eleven ได้ทำภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครูมาตลอด เพื่อเชิดชูพระคุณครูและอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณ ครูผู้เป็นคนมอบความรู้ ไม่อยากให้เปรียบครูเสมือนเพียงเรือจ้าง เพราะครูนั้นสอนให้เราเป็นคนดีจนใครหลายคนนั้นเปรียบครูเสมือนพ่อแม่ คนที่ 2 เลยทีเดียว

และในวันครูปีนี้ 7-Eleven ขอชวนคุณมารำลึกถึง พระคุณของครูผู้ให้ ด้วยการออกแคมเปญ “7-Eleven เชิดชูครูผู้ให้ แชร์ต่อไปไม่รู้จบ” ที่ชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเงินบริจาค 1,000,000-บาท ให้กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพื่อเป็นทุนให้ครูได้พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ต่อไป

7 eleven tacher day 2

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Fc8CaO0LgXA[/youtube]

มาร่วมเชิดชูครูผู้ให้ และเป็นส่วนหนึ่งของเงินบริจาคได้ เพียงกดปุ่ม Share ที่ http://www.7eleven.co.th/teacherday เพราะ 1 Share ของคุณจะเท่ากับร่วมบริจาคเงิน 10 บาท ครบ 100,000 Share 7-Eleven บริจาค 1,000,000 บาท ร่วมแชร์กันได้ตั้งแต่วันที่ 13-23 มกราคม 2558

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม