ทุกคนมีโอกาสพิการ ! แคมเปญรณรงค์ออกแบบสิ่งของ Universal Design

icare3

“เข้า ใจ ให้” การรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาต่างสถาบันภายใต้โครงการ iCARE Award 2014 ออกคลิปวิดีโอโปรโมตโครงการแสนครีเอท ด้วยคอนเซปต์ “คุณก็พิการได้ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม” พวกเขาเริ่มต้นด้วยการบุกเข้าไปย่านใจกลางเมือง แล้วขอให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำภารกิจอย่างหนึ่งแลกกับเงินมูลค่า 1,000 บาท โดยภารกิจนั้น เป็นเพียงแค่ การสั่งกาแฟ และ ขึ้นลิฟต์ให้ถูกชั้น!

ฟังดูเหมือนง่าย แต่จริงๆแล้วไม่ง่าย เพราะ ทีมงานได้เตรียมอุปสรรคสำคัญไว้ ด้วยการให้พนักงานขายกาแฟเป็นใบ้ เข้าใจเพียงภาษามือ และ ยังนำกระดาษมาปิดเลขชั้นลิฟต์ ให้เหลือไว้แต่ตัวอักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด

แน่นอนครับ ผลสรุปย่อมไม่มีใครทำได้ และนี่จึงเป็นการอธิบายให้คนทั่วๆไปเข้าใจว่า “คุณก็พิการได้ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม” นั้นเป็นยังไง

วิดีโอตัวนี้ทำเพื่อโปรโมตโครงการ “เข้า ใจ ให้” ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Universal Design หรือ การออกแบบสิ่งของ, สถานที่ ให้คนทุกคนใช้ชีวิตประจำวันอย่างสะดวกและพึ่งตัวเองได้ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนควรได้รับแต่กลับละเลย

นอกจากนี้ ทีมงานยังต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนทั่วไปในสังคม เกี่ยวกับเรื่องความพิการ ซึ่งแต่เดิมมีทัศนคติในเชิงสงสาร และคิดว่าเงินคือทางแก้ปัญหา แต่ที่จริงแล้ว การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน คือความเข้าใจ

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-kCZSiyDt9g[/youtube]