ทุกคนมีโอกาสพิการ ! แคมเปญรณรงค์ออกแบบสิ่งของ Universal Design

icare3

“เข้า ใจ ให้” การรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาต่างสถาบันภายใต้โครงการ iCARE Award 2014 ออกคลิปวิดีโอโปรโมตโครงการแสนครีเอท ด้วยคอนเซปต์ “คุณก็พิการได้ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม” พวกเขาเริ่มต้นด้วยการบุกเข้าไปย่านใจกลางเมือง แล้วขอให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำภารกิจอย่างหนึ่งแลกกับเงินมูลค่า 1,000 บาท โดยภารกิจนั้น เป็นเพียงแค่ การสั่งกาแฟ และ ขึ้นลิฟต์ให้ถูกชั้น!

- Advertisement -

ฟังดูเหมือนง่าย แต่จริงๆแล้วไม่ง่าย เพราะ ทีมงานได้เตรียมอุปสรรคสำคัญไว้ ด้วยการให้พนักงานขายกาแฟเป็นใบ้ เข้าใจเพียงภาษามือ และ ยังนำกระดาษมาปิดเลขชั้นลิฟต์ ให้เหลือไว้แต่ตัวอักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด

แน่นอนครับ ผลสรุปย่อมไม่มีใครทำได้ และนี่จึงเป็นการอธิบายให้คนทั่วๆไปเข้าใจว่า “คุณก็พิการได้ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม” นั้นเป็นยังไง

วิดีโอตัวนี้ทำเพื่อโปรโมตโครงการ “เข้า ใจ ให้” ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Universal Design หรือ การออกแบบสิ่งของ, สถานที่ ให้คนทุกคนใช้ชีวิตประจำวันอย่างสะดวกและพึ่งตัวเองได้ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนควรได้รับแต่กลับละเลย

นอกจากนี้ ทีมงานยังต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนทั่วไปในสังคม เกี่ยวกับเรื่องความพิการ ซึ่งแต่เดิมมีทัศนคติในเชิงสงสาร และคิดว่าเงินคือทางแก้ปัญหา แต่ที่จริงแล้ว การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน คือความเข้าใจ

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-kCZSiyDt9g[/youtube]