10 ทักษะการทำงานที่คุณต้องมี !! ในปี 2020

big1

ธุรกิจหรือสถานประกอบการมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้น ทักษะหรือความสามารถที่สำคัญในปัจจุบัน ก็ไม่แน่เหมือนกัน ว่าในอนาคตมันจะยังเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่ ล่าสุด เว็บไซต์  Top 10 Online Colleges จึงทำ infographic ออกมา ในหัวข้อ “The 10 Most Important Work Skills In 2020” หรือ 10 ทักษะการทำงานที่สำคัญที่สุดในปี 2020 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนควรจะปลูกฝังทักษะเหล่านี้ไว้แต่เนิ่นๆ

ข้อมูลจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ อันแรกคือแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่น สื่อในรูปแบบใหม่ๆ หรือการเชื่อมโยงกันในระดับโลกที่มากขึ้น โดยพวกเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า drivers of change ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลักดันทักษะต่างๆที่พนักงานจำเป็นต้องมี อีกส่วนคือทักษะหรือความสามารถต่างๆ เช่น การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับคน รู้จักการเข้าสังคม, มีความสามารถในการพัฒนาหน้าที่หรือกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ตามผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นต้น

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปดูกันเลยดีกว่า ว่า 10 ทักษะการทำงานที่สำคัญที่สุดในปี 2020 นั้นมีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่ drivers of change ซึ่งทางผู้จัดทำได้แบ่งออกเป็น 6 สิ่งด้วยกัน ได้แก่

big2

1. Extreme Longevity: ผู้คนจะมีชีวิตยืนยาวขึ้น ในปี 2025 คนอเมริกันวัยเกษียณจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70

2. The Rise of Smart Machines and Systems: เครื่องจักรและระบบต่างๆจะเฉลียวฉลาดมากกว่าปัจจุบัน จนสามารถทดแทนความสามารถของมนุษย์ ดังนั้น จึงไม่แปลก หากบริษัทจะทำการเชิญพนักงานที่เครื่องจักรสามารถทดแทนได้ออก

3. Computational World: ด้วยการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือตรวจวัดและกระบวนการต่างๆ จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถโปรแกรมไว้ได้ โดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน ข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

4. New Media Ecology: เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆ เริ่มพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องภาษา เริ่มมีความเข้าใจภาษามากขึ้น ไม่ใช่แค่การประมวลผลตัวอักษรเท่านั้น ดังนั้น สื่อในอนาคตจะถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นภาษาใหม่อย่างแน่นอน

5. Superstructred Organizations: เทคโนโลยีสังคมจะผลักดันให้เกิดโปรดักชั่นหรืองานผลิตในรูปแบบใหม่ๆรวมไปถึงการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า และมีโอกาสไม่น้อยที่ในอนาคต มันจะถูกอนุญาตให้ใช้งานในองค์กรในระดับที่มากกว่าเดิม

6. Globally Connected World: ศูนย์กลางของการปฏิบัติหรือการทำงานต่างๆจะหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น อเมริกาและยุโรปจะไม่ใช่ผู้ผูกขาดในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลังอำนาจทางการเมืองอีกต่อไป

และต่อไปนี้ คือ ทักษะ 10 ประการที่เราควรให้ความสำคัญในอนาคต

 

big3

1. Sense Making (การสร้างความเข้าใจเชิงลึก): ด้วยการพัฒนาของ Smart Machines เราจึงต้องมีความสามารถในการสร้างความเข้าใจความหมายในเชิงลึก หรือการกำหนดความพิเศษของงาน

2. Social Intelligence (ความฉลาดในการเข้าสังคม): ด้วยการพัฒนาของ Smart Machines และ Globally Connected เราจึงต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งแบบผิวเผินและสนิทสนม รู้จักการกระตุ้นและปฏิสัมพันธ์ตามที่ต้องการ

3. Novel and Adaptive Thinking (ความคิดที่แปลกใหม่และความคิดเชิงประยุกต์): ด้วยการพัฒนาของ Smart Machines และ Globally Connected เราจึงต้องมีความชำนาญด้านการคิด และการแก้ปัญหา ตีโจทย์ต่างๆที่นอกเหนือจากแบบแผนเดิมๆ หรือที่ท่องจำกันมา

big4
4. Cross Cultural Competency (ความสามารถในการรับมือกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย): ด้วยการพัฒนาของ Super Structed Organization และ Globally Connected เราจึงต้องมีความสามารถในการทำงานเปลี่ยนไปตามแต่ละวัฒนธรรม

5. Computational Thinking (ความคิดเชิงประมวลผล): ด้วยการพัฒนาของ New Media Ecology และ Computational World เราจึงต้องมีความสามารถในการแปลผลจำนวนอันมากมายมหาศาลมาเป็นข้อมูลสรุปสั้นๆ เข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงต้องมีความเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของข้อมูล

6. New Media Literacy (ความเข้าใจในสื่อยุคใหม่): ด้วยการพัฒนาของ Longevity, New Media Ecology และ Super Structed Organization เราจึงต้องมีทักษะในการประเมินผลและพัฒนาคอนเทนต์เพื่อใช้สำหรับสื่อใหม่ๆ และรู้จักใช้พลังอำนาจของมัน เพื่อโน้มน้าวชักจูงด้วยการสื่อสาร

big5

7. Transdisciplinary (ความสามารถหลากหลายด้าน): ด้วยการพัฒนาของ Longevity และ Globally Connected เราจึงต้องมีความสามารถในการทำความเข้าใจกับการคอนเซปต์การทำงานที่หลากหลาย

8. Design Mindset (ความสามารถในการออกแบบงาน): ด้วยการพัฒนาของ Super Structed Organization และ Globally Connected เราจึงต้องมีความสามารถในการแสดงออกและพัฒนาหน้าที่และกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

9. Cognitive Load Management (ความสามารถในการบริหารจัดการการรับรู้): ด้วยการพัฒนาของ Super Structed Organization, Globally Connected และ New Media Ecology เราจึงต้องมีความสามารถในการแยกแยะและกรองข้อมูลเฉพาะที่สำคัญ และเข้าใจว่า จะทำอย่างไรต่อการจัดการองค์ความรู้ต่างๆให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

10. Virtual Collaboration (ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น): ด้วยการพัฒนาของ Super Structed Organization และ Globally Connected เราจึงต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมให้มีผลิตภาพสูงสุด รู้จักการปฏิสัมพันธ์ และ การนำเสนอสาธิตต่างๆ

 

 

ที่มา: business

Comments are closed.