10 ทักษะการทำงานที่คุณต้องมี !! ในปี 2020

big1

ธุรกิจหรือสถานประกอบการมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้น ทักษะหรือความสามารถที่สำคัญในปัจจุบัน ก็ไม่แน่เหมือนกัน ว่าในอนาคตมันจะยังเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่ ล่าสุด เว็บไซต์  Top 10 Online Colleges จึงทำ infographic ออกมา ในหัวข้อ “The 10 Most Important Work Skills In 2020” หรือ 10 ทักษะการทำงานที่สำคัญที่สุดในปี 2020 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนควรจะปลูกฝังทักษะเหล่านี้ไว้แต่เนิ่นๆ

- Advertisement -

ข้อมูลจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ อันแรกคือแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่น สื่อในรูปแบบใหม่ๆ หรือการเชื่อมโยงกันในระดับโลกที่มากขึ้น โดยพวกเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า drivers of change ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลักดันทักษะต่างๆที่พนักงานจำเป็นต้องมี อีกส่วนคือทักษะหรือความสามารถต่างๆ เช่น การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับคน รู้จักการเข้าสังคม, มีความสามารถในการพัฒนาหน้าที่หรือกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ตามผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นต้น

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปดูกันเลยดีกว่า ว่า 10 ทักษะการทำงานที่สำคัญที่สุดในปี 2020 นั้นมีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่ drivers of change ซึ่งทางผู้จัดทำได้แบ่งออกเป็น 6 สิ่งด้วยกัน ได้แก่

big2

1. Extreme Longevity: ผู้คนจะมีชีวิตยืนยาวขึ้น ในปี 2025 คนอเมริกันวัยเกษียณจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70

2. The Rise of Smart Machines and Systems: เครื่องจักรและระบบต่างๆจะเฉลียวฉลาดมากกว่าปัจจุบัน จนสามารถทดแทนความสามารถของมนุษย์ ดังนั้น จึงไม่แปลก หากบริษัทจะทำการเชิญพนักงานที่เครื่องจักรสามารถทดแทนได้ออก

3. Computational World: ด้วยการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือตรวจวัดและกระบวนการต่างๆ จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถโปรแกรมไว้ได้ โดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน ข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

4. New Media Ecology: เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆ เริ่มพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องภาษา เริ่มมีความเข้าใจภาษามากขึ้น ไม่ใช่แค่การประมวลผลตัวอักษรเท่านั้น ดังนั้น สื่อในอนาคตจะถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นภาษาใหม่อย่างแน่นอน

5. Superstructred Organizations: เทคโนโลยีสังคมจะผลักดันให้เกิดโปรดักชั่นหรืองานผลิตในรูปแบบใหม่ๆรวมไปถึงการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า และมีโอกาสไม่น้อยที่ในอนาคต มันจะถูกอนุญาตให้ใช้งานในองค์กรในระดับที่มากกว่าเดิม

6. Globally Connected World: ศูนย์กลางของการปฏิบัติหรือการทำงานต่างๆจะหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น อเมริกาและยุโรปจะไม่ใช่ผู้ผูกขาดในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลังอำนาจทางการเมืองอีกต่อไป

และต่อไปนี้ คือ ทักษะ 10 ประการที่เราควรให้ความสำคัญในอนาคต

 

big3

1. Sense Making (การสร้างความเข้าใจเชิงลึก): ด้วยการพัฒนาของ Smart Machines เราจึงต้องมีความสามารถในการสร้างความเข้าใจความหมายในเชิงลึก หรือการกำหนดความพิเศษของงาน

2. Social Intelligence (ความฉลาดในการเข้าสังคม): ด้วยการพัฒนาของ Smart Machines และ Globally Connected เราจึงต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งแบบผิวเผินและสนิทสนม รู้จักการกระตุ้นและปฏิสัมพันธ์ตามที่ต้องการ

3. Novel and Adaptive Thinking (ความคิดที่แปลกใหม่และความคิดเชิงประยุกต์): ด้วยการพัฒนาของ Smart Machines และ Globally Connected เราจึงต้องมีความชำนาญด้านการคิด และการแก้ปัญหา ตีโจทย์ต่างๆที่นอกเหนือจากแบบแผนเดิมๆ หรือที่ท่องจำกันมา

big4
4. Cross Cultural Competency (ความสามารถในการรับมือกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย): ด้วยการพัฒนาของ Super Structed Organization และ Globally Connected เราจึงต้องมีความสามารถในการทำงานเปลี่ยนไปตามแต่ละวัฒนธรรม

5. Computational Thinking (ความคิดเชิงประมวลผล): ด้วยการพัฒนาของ New Media Ecology และ Computational World เราจึงต้องมีความสามารถในการแปลผลจำนวนอันมากมายมหาศาลมาเป็นข้อมูลสรุปสั้นๆ เข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงต้องมีความเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของข้อมูล

6. New Media Literacy (ความเข้าใจในสื่อยุคใหม่): ด้วยการพัฒนาของ Longevity, New Media Ecology และ Super Structed Organization เราจึงต้องมีทักษะในการประเมินผลและพัฒนาคอนเทนต์เพื่อใช้สำหรับสื่อใหม่ๆ และรู้จักใช้พลังอำนาจของมัน เพื่อโน้มน้าวชักจูงด้วยการสื่อสาร

big5

7. Transdisciplinary (ความสามารถหลากหลายด้าน): ด้วยการพัฒนาของ Longevity และ Globally Connected เราจึงต้องมีความสามารถในการทำความเข้าใจกับการคอนเซปต์การทำงานที่หลากหลาย

8. Design Mindset (ความสามารถในการออกแบบงาน): ด้วยการพัฒนาของ Super Structed Organization และ Globally Connected เราจึงต้องมีความสามารถในการแสดงออกและพัฒนาหน้าที่และกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

9. Cognitive Load Management (ความสามารถในการบริหารจัดการการรับรู้): ด้วยการพัฒนาของ Super Structed Organization, Globally Connected และ New Media Ecology เราจึงต้องมีความสามารถในการแยกแยะและกรองข้อมูลเฉพาะที่สำคัญ และเข้าใจว่า จะทำอย่างไรต่อการจัดการองค์ความรู้ต่างๆให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

10. Virtual Collaboration (ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น): ด้วยการพัฒนาของ Super Structed Organization และ Globally Connected เราจึงต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมให้มีผลิตภาพสูงสุด รู้จักการปฏิสัมพันธ์ และ การนำเสนอสาธิตต่างๆ

 

 

ที่มา: business

Comments are closed.